13.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 5 серпня 2015 р. № 569 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 681

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 681 “Деякі питання діяльності Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2691) такі зміни:

пункт 3 після слів “(далі - заклади та установи) ” доповнити словами і цифрами “, та коштів, які надійшли після 1 січня 2013 р. на спеціальні реєстраційні рахунки закладів та установ”;

в абзацах другому і третьому пункту 4 слова “Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями” замінити словами “Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+