13.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 5 серпня 2015 р. № 564 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 885

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 885 “Про утворення Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 65, ст. 2530) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 564 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 885

1. У додатку до постанови:

1) виключити такі позиції:

“Голова Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва та духовно-фізичного виховання молоді, заступник голови Ради (за згодою)”;

“Головний отаман міжнародної громадської організації “Вірне козацтво”, секретар Ради (за згодою)”;

2) позицію

“Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, заступник голови Ради”

замінити такими позиціями:

“Заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Ради

Заступник Міністра молоді та спорту”;

3) позицію

“Заступник Міністра надзвичайних ситуацій”

замінити такою позицією:

“Заступник Голови ДСНС”.

2. У Положенні про Координаційну раду з питань розвитку козацтва в Україні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 7:

абзац другий після слів “заступників голови” доповнити словами “та секретаря”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“затверджує плани роботи та здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради.”;

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Секретар Координаційної ради:

забезпечує та організовує діяльність Координаційної ради у період між її засіданнями;

формує порядок денний засідань Координаційної ради, скликає її засідання та організовує їх проведення;

забезпечує членів Координаційної ради необхідними документами та інформаційними матеріалами;

готує протоколи засідань Координаційної ради;

готує проекти планів роботи Координаційної ради та здійснює контроль за їх виконанням;

узагальнює пропозиції та рекомендації, які надходять до Координаційної ради;

здійснює ведення діловодства та листування з питань діяльності Координаційної ради відповідно до законодавства;

за дорученням голови Координаційної ради представляє її у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.”.