13.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 5 серпня 2015 р. № 561 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881, № 89, ст. 3605; 2013 р., № 31, ст. 1082) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 49     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 561 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236

1. У назві та пункті 1 постанови слова “для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності” замінити словами “за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву та пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”.”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

забезпечення функціонування єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

створення, впровадження та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

Національну програму інформатизації.”;

3) у першому реченні абзацу першого пункту 4 слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “Мінрегіон”;

4) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“За результатами проведення процедури закупівлі Державне агентство з питань електронного урядування укладає з переможцем процедури закупівлі (далі - виконавець) договір про закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - договір) з урахуванням вимог, визначених статтею 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель”. Умови такого договору повинні передбачати, зокрема:

повне набуття замовником майнових та авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності;

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов’язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

відповідальність виконавця за порушення строків виконання умов договору;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов’язань.

Невід’ємною частиною договору є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.”;

5) пункт 7 виключити;

6) у пункті 10 слово “МОНмолодьспорту” замінити словом “Мінрегіону”;

7) у тексті Порядку слово “Держінформнауки” замінити словами “Державне агентство з питань електронного урядування” у відповідному відмінку.