13.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 5 серпня 2015 р. № 549 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження в у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 549 |
+---+-----------------------------------------+

СКЛАД Міжвідомчої робочої групи з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 років та його проходження

Віце-прем’єр-міністр, голова міжвідомчої робочої групи

Міністр енергетики та вугільної промисловості, перший заступник голови міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Начальник управління Міненерговугілля, секретар міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра оборони

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Голова ДФС

Голова Держенергоефективності

Представник СБУ (за згодою)

Представник Генеральної прокуратури України (за згодою)

Представник Збройних Сил (за згодою)

Перший заступник Голови ДСНС

Представники НКРЕКП (за згодою)

Перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (за згодою)

Представники Національної ради реформ (за згодою)

Представники Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники міжнародних організацій (за згодою)

+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНO
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 549 |
+---+---------------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Міжвідомчу робочу групу з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження

1. Міжвідомча робоча група з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Міжвідомча робоча група утворюється з метою сприяння забезпеченню підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 років та його проходження (далі - підготовка об’єктів до осінньо-зимового періоду), узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що провадять господарську діяльність у галузях паливно-енергетичного комплексу (далі - підприємства паливно-енергетичного комплексу).

2. Міжвідомча робоча група провадить свою діяльність відповідно до принципів рівноправності її членів та відкритості в роботі.

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, надання їм відповідної консультативної допомоги щодо підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду;

2) підготовка організаційно-методичних рекомендацій з виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами паливно-енергетичного комплексу основних завдань з підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду;

3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду;

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду.

5. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан справ та причини виникнення проблемних питань щодо підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду;

2) готує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, пов’язаної з підготовкою об’єктів до осінньо-зимового періоду;

3) надає рекомендації щодо координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, пов’язаної з підготовкою об’єктів до осінньо-зимового періоду;

4) опрацьовує результати виконання основних завдань з підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду, надає методичну допомогу та забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу щодо виконання ними поставлених завдань;

5) аналізує результати підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду, готує пропозиції щодо розроблення відповідних проектів актів законодавства;

6) подає Кабінетові Міністрів України та Міненерговугіллю розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції, у тому числі щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів;

7) інформує громадськість про свою діяльність та з питань, визначених основними завданнями.

6. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу інформацію, необхідну для виконання основних завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу (за погодженням з їх керівниками), а також міжнародних організацій та незалежних експертів (за згодою);

3) вносити відповідно до основних завдань на розгляд центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу пропозиції щодо забезпечення підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

7. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України.

Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова.

За відсутності голови Міжвідомчої робочої групи його обов’язки виконує перший заступник голови, а в разі його відсутності - заступник голови Міжвідомчої робочої групи.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

10. Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи формується відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою зазначеної групи.

12. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група формує пропозиції та рекомендації відповідно до основних завдань, що оформлюються у вигляді протоколу засідання, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів зазначеної групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання Міжвідомчої робочої групи підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує винесені на голосування пропозиції та рекомендації, може викласти свою окрему думку у письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Міжвідомчої робочої групи здійснює Міненерговугілля.