13.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 5 серпня 2015 р. № 567 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення органом, який здійснює функції з управління майном Національної телекомпанії (код згідно з ЄДРПОУ 23152907).

2. Утворити комісію з реорганізації Національної телекомпанії, Національної радіокомпанії, Державної телерадіокомпанії “Культура”, Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії “КАРПАТИ”, Полтавської обласної державної телерадіокомпанії “Лтава”, Херсонської обласної державної телерадіокомпанії “Скіфія”, Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії “Поділля-центр”, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської обласних державних телерадіокомпаній, державних організацій “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія “ВІНТЕРА”, “Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, Луганська обласна державна телерадіокомпанія, “Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія “Сіверська”, “Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія “Криворіжжя”, державного підприємства “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм” у складі згідно з додатком.

Затвердити головою зазначеної комісії Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення Наливайка Олега Ігоровича.

Голові комісії:

затвердити її персональний склад;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією юридичних осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту;

поінформувати до 1 жовтня 2015 р. Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

3. Затвердити Порядок перетворення Національної телекомпанії у публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, що додається.

4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити вжиття заходів до:

1) реорганізації юридичних осіб, зазначених в абзаці першому пункту 2 цієї постанови, шляхом їх приєднання до Національної телекомпанії, зокрема проведення інвентаризації їх майна, у тому числі нематеріальних активів;

2) утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

3) проведення інвентаризації та оцінки майна Донецької обласної державної телерадіокомпанії, Державної організації Луганська обласна державна телерадіокомпанія, Державної телерадіомовної компанії “КРИМ”, державної організації “Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія” після відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях України і подання за результатами пропозицій щодо зміни статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” згідно із законодавством;

4) забезпечення оплати наданих публічним акціонерним товариством “Національна суспільна телерадіокомпанія України” послуг із виробництва та трансляції телерадіопрограм відповідно до законодавства.

5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 693 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 98, ст. 2849) зміни, що додаються.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1187 “Про передачу деяких державних організацій в управління Кабінету Міністрів України”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 17     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 567 |
+---+-----------------------------------------+

СКЛАД комісії з реорганізації Національної телекомпанії, Національної радіокомпанії, Державної телерадіокомпанії “Культура”, Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії “КАРПАТИ”, Полтавської обласної державної телерадіокомпанії “Лтава”, Херсонської обласної державної телерадіокомпанії “Скіфія”, Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії “Поділля-центр”, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської обласних державних телерадіокомпаній, державних організацій “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія “ВІНТЕРА”, “Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, Луганська обласна державна телерадіокомпанія, “Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія “Сіверська”, “Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія “Криворіжжя”, державного підприємства “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”

Голова Держкомтелерадіо, голова комісії

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Начальник управління телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо

Начальник фінансово-економічного управління Держкомтелерадіо

Начальник управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо

Генеральний директор Національної телекомпанії

Перший заступник генерального директора Національної телекомпанії

Заступник генерального директора Національної телекомпанії

Генеральний директор Національної радіокомпанії

Перший заступник генерального директора Національної радіокомпанії

Перший заступник Голови Фонду державного майна

Голова Професійної спілки працівників культури України (за згодою)

+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 567 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК перетворення Національної телекомпанії у публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

1. Цей Порядок визначає механізм перетворення Національної телекомпанії у ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - товариство).

2. Держкомтелерадіо утворює комісію з перетворення Національної телекомпанії у товариство та затверджує її персональний склад.

3. Комісія з перетворення Національної телекомпанії у товариство:

1) здійснює організаційне забезпечення процесу перетворення Національної телекомпанії у товариство;

2) готує та подає на погодження Держкомтелерадіо перелік майна Національної телекомпанії, яке відповідно до законодавства не може бути включено до статутного капіталу товариства і закріплюється за ним на праві господарського відання;

3) організовує проведення оцінки майна Національної телекомпанії;

4) подає пропозиції щодо визначення розміру статутного капіталу товариства;

5) здійснює в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацією товариства;

6) вживає заходів до реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій товариства;

7) забезпечує укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм цінних паперів;

8) вживає інших заходів, необхідних для перетворення Національної телекомпанії у товариство.

4. Держкомтелерадіо:

1) затверджує передавальний акт;

2) забезпечує підготовку та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту товариства;

3) приймає рішення про випуск акцій товариства.

+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 567 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 693

1. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Утворити публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - товариство), 100 відсотків акцій якого належить державі, шляхом перетворення Національної телекомпанії.

2. Установити, що:

статутний капітал товариства формується за рахунок майна Національної телекомпанії, що припиняється;

повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення.”.

2. Пункт 3 виключити.