13.08.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      17.07.2015  № 743       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2015 р.
за № 931/27376 |
+---+------------------------------+

Про деякі питання застосування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік

Відповідно до статті 9 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, пункту 9 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, наведених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548, з метою організації забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 15 січня 2015 року № 20 „Про організацію у 2015 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2015 року за № 86/26531, таку зміну:

пункт 3 викласти в такій редакції:

„3. Під час укладання договорів на виготовлення, постачання технічних та інших засобів реабілітації передбачити оплату за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 9 %, протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності – не більше ніж 5 % фактичної собівартості, але не вище від затверджених граничних цін.

Визначити, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації постраждалих внаслідок антитерористичної операції, перелік яких визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”, здійснюється за фактичною собівартістю зазначених виробів, але не вище від трикратної вартості граничної ціни, крім протезно-ортопедичних виробів із позначкою „*”, зазначених у пункті 4 Граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 15 січня 2015 року № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2015 року за № 86/26531, забезпечення якими здійснюється без урахування трикратного перевищення граничної ціни. Норматив рентабельності фактичних витрат зазначених виробів становить не більше ніж 5 % фактичної собівартості.”.

2. Установити, що забезпечення кріслами колісними із позначкою „*”, зазначеними в пункті 13 Граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 15 січня 2015 року № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2015 року за № 86/26531, здійснюється на максимальний строк, передбачений Переліком технічних та інших засобів реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321.

3. Граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 15 січня 2015 року № 20, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27 січня 2015 року за № 86/26531, викласти в новій редакції, що додаються.

4. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---+---------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
15.01.2015  № 20
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
17.07.2015  № 743) |
+---+---------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2015 р.
за № 931/27376 |
+---+------------------------------+

ГРАНИЧНІ ЦІНИ на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік

+------------------------+-----------------+
| Заступник директора
Фінансово-економічного
департаменту | В. Задніпрянець |
+------------------------+-----------------+