13.08.2015
+-------------------------------------------+
|                      |
+-------------------------------------------+
| ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------+
|         ПОСТАНОВА         |
+-------------------------------------------+
|       09.07.2015  № 4       |
+-------------------------------------------+

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови пленуму Вищого господарського суду України від 11.10.2010 № 2

У зв'язку зі змінами, внесеними до розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12.02.2015 № 192-VIII, з метою забезпечення однакового і правильного застосування норм ГПК України та відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати такою, що втратила чинність, постанову пленуму Вищого господарського суду України від 11.10.2010 № 2 "Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України".

+-----------------------------+----------+
| Голова
Вищого господарського суду
України | Б. Львов |
+-----------------------------+----------+
+-----------------------------+----------+
| Секретар пленуму
Вищого господарського суду
України | Л. Рогач |
+-----------------------------+----------+

{Текст взято з сайту Вищого господарського суду http://www.vgsu.arbitr.gov.ua/}