13.08.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      02.07.2015  № 794      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 873/27318 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про попереднє ув’язнення», «Про Національну гвардію України», «Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік», «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції», «Про ратифікацію Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції», «Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах», чинних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 1998 року № 474/845 дск «Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 1999 року за № 16/3309.

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02.07.2015 № 794 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 873/27318 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та за її межами

1. Ця Інструкція визначає порядок приймання-передавання на державному кордоні України та за її межами осіб, які перебувають під вартою.

Вимоги цієї Інструкції не поширюються на осіб, які приймаються чи передаються за порушення законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців та осіб без громадянства, у тому числі в порядку реалізації компетентними та уповноваженими органами України положень міжнародних договорів України про реадмісію (приймання-передавання) осіб.

2. Терміни, що вживаються в Інструкції, мають такі значення:

військовий наряд - військовослужбовці, які входять до складу конвойної групи, призначеної для приймання осіб, які перебувають під вартою, у державах, що не мають спільних кордонів з Україною;

доручення (звернення) - письмова вказівка Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України Міністерству внутрішніх справ України та Державній пенітенціарній службі України про узгодження місця, часу і порядку приймання-передавання особи, яка перебуває під вартою;

конвойна група МВС (далі - конвойна група) - уповноважені Міністром внутрішніх справ України, першим заступником, заступниками Міністра працівники Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та військовий наряд з числа військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, та їх конвоювання;

наряд від органу внутрішніх справ - озброєні табельною зброєю працівники міліції, призначені для приймання-передавання осіб, що перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та повітряного транспорту;

особа, яка перебуває під вартою, - особа, щодо якої уповноваженим (центральним) органом України або іноземної держави прийнято рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення, передачу для подальшого відбування покарання або тимчасову передачу в порядку міжнародної правової допомоги;

особлива варта - озброєні табельною зброєю військовослужбовці Національної гвардії України, споряджені для виконання завдання щодо конвоювання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та повітряного транспорту.

3. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільний кордон з Україною, здійснюється в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України, а з держав (у держави), які не мають спільного кордону з Україною, - у пунктах пропуску для повітряного сполучення в міжнародних аеропортах України або таких держав.

Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, в Україну та за її межі здійснюється на підставі доручення (звернення) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України та відповідного повідомлення Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Державної пенітенціарної служби України про конкретну дату, час та місце приймання-передавання, що надходить на ім’я командувача Національної гвардії України (начальника органу внутрішніх справ) не пізніше ніж за п’ять діб, а в разі необхідності вильоту конвойної групи за межі України - не пізніше ніж за 10 діб до вильоту.

4. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, здійснюється в строки, визначені у відповідному дорученні (зверненні) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України, з дотриманням відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України та міжнародного договору України, у зв’язку з яким здійснюється приймання-передавання.

Про дату, у яку відбулося приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, або про неможливість прийняти чи передати таких осіб відповідальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України невідкладно письмово інформують Генеральну прокуратуру України або Міністерство юстиції України.

5. Начальник установи попереднього ув’язнення (установи виконання покарань) не пізніше ніж за три доби до приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України надсилає заявку командирові військової частини Національної гвардії України на виділення особливої варти.

6. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, здійснюється особливими вартами або нарядами від органів внутрішніх справ.

7. Приймання осіб, які перебувають під вартою, за межами України із держав, які не мають спільних кордонів з Україною, здійснюється в аеропортах цих держав біля трапа літака конвойною групою. Особи, які перебувають під вартою і доставлені в Україну, передаються зустрічному конвою Головного управління (управління) МВС України, в областях, місті Києві, Служби безпеки України, які є ініціаторами розшуку, або до слідчого ізолятора Державної пенітенціарної служби України.

8. Особлива варта (наряд від органів внутрішніх справ) забезпечується табельною зброєю, засобами активної оборони та окремим автомобілем. Військовий наряд, який вибуває за межі України, озброюється табельною зброєю лише зі спеціального дозволу МВС за наявності відповідної домовленості з державою, до якої він направляється.

9. Штабом підрозділу для особливої варти (військового наряду) розробляється відповідна службова документація та ведеться журнал обліку осіб, які прийняті-передані на кордоні України та за її межами (додаток 1).

10. Про приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, складається акт українською мовою установленої форми (додаток 2) у чотирьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою військової частини (органу внутрішніх справ). Перший примірник акта залишається у відправника (одержувача), другий видається представнику підрозділу органу охорони державного кордону в пункті пропуску, третій зберігається у військовій частині (органі внутрішніх справ), четвертий передається варті (наряду) іноземної держави.

В акті також зазначається, чи були заявлені претензії до особливої варти (наряду) особою, яка перебуває під вартою. Акти про приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з державами СНД складаються російською мовою.

11. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається документ, що посвідчує особу та дає право для перетину державного кордону України, особова справа з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

12. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу організовує приймання-передавання осіб, які визначені в дорученнях (зверненнях) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України, та забезпечує взаємодію правоохоронних та інших органів державної влади України з правоохоронними органами інших держав.

13. При здійсненні приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у пункті пропуску через державний кордон України командир військової частини Національної гвардії України (начальник органу внутрішніх справ) організовує взаємодію з начальником органу охорони державного кордону і не пізніше ніж за добу повідомляє його про дату, час, кількість осіб, які підлягають прийманню-передаванню.

Для приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у пункті пропуску через державний кордон України визначається місце під’їзду автомобілів обох держав для передачі зазначених осіб з автомобіля в автомобіль. Визначене місце повинно забезпечувати надійну охорону під час проведення приймання-передавання, а також обмежувати доступ сторонніх осіб.

14. Забороняється здійснювати приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у темну пору доби.

15. Порядок виїзду конвойних груп МВС у службові відрядження за кордон для приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, здійснюється в установленому законодавством порядку.

16. Військовий наряд виконує завдання з конвоювання в літаку згідно з планом охорони, розробленим штабом підрозділу Національної гвардії України.

17. При прибутті літака в Україну командир військової частини Національної гвардії України, від якої виділявся військовий наряд, призначає тимчасову варту, яка за попередньою домовленістю з лінійним відділом міліції в аеропорту, адміністрацією аеропорту та підрозділом органу охорони державного кордону зустрічає його біля трапа літака і надає допомогу в оформленні документів та конвоюванні особи, яка перебуває під вартою, до спеціального автомобіля та до місця призначення.

+------------------------------+------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | М.І. Балан |
+------------------------------+------------+
+---+----------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Інструкції про порядок
приймання-передавання осіб,
які перебувають під вартою, на кордоні
України та за її межами
(пункт 9) |
+---+----------------------------------------+

ЖУРНАЛ обліку осіб, які прийняті-передані на кордоні України та за її межами

вхідний №

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка приймається (передається)

№ доручення ГПУ (МЮУ)

найменування центрального органу України щодо видачі особи (екстрадиції)

звідки (куди) приймається (передається)

вихідний №

підрозділ, який буде проводити приймання-передавання

ким проведено

кого повідомлено

дата приймання-передавання

№ повідомлення про приймання-передавання

підрозділ, який провів приймання-передавання

№ повідомлення

найменування центрального органу України, який повідомлено

+---+----------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Інструкції про порядок
приймання-передавання осіб,
які перебувають під вартою, на кордоні
України та за її межами
(пункт 10) |
+---+----------------------------------------+

АКТ