13.08.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      30.06.2015  № 776      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2015 р.
за № 850/27295 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб

Відповідно до частини другої статті 48 Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, пункту 10 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828, з метою визначення порядку проведення сертифікації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
30.06.2015 № 776 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2015 р.
за № 850/27295 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт.

2. Цей Порядок поширюється на спеціалізовані державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій, які мають у своєму складі водолазні підрозділи,  укомплектовані кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт (далі - водолазні підрозділи).

3. Метою сертифікації є визначення переліку видів водолазних робіт, які здатні виконувати водолазні підрозділи з урахуванням класної кваліфікації, присвоєної особам, допущеним до виконання таких робіт, та наявного оснащення.

4. Функції з проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, та підготовки відповідних висновків покладаються на ДСНС України.

II. Сертифікація водолазних підрозділів

1. Сертифікація водолазних підрозділів здійснюється за умови, якщо вони мають у складі окремої водолазної станції (відділення) не менше одного працівника, допущеного до медичного забезпечення водолазних спусків, та не менше трьох водолазів, зокрема одного із кваліфікацією 1-го або 2-го класу I, II груп спеціалізації та двох із кваліфікацією 3-го класу III групи спеціалізації.

2. Водолазний підрозділ повинен бути забезпечений технікою, спорядженням та майном відповідно до табеля оснащення спеціалізованої аварійно-рятувальної служби з урахуванням переліку оснащення водолазної станції (додаток 1).

Водолазні підрозділи, які виконують водолазні роботи на глибинах більше 12 метрів, повинні мати у своєму складі водолазну барокамеру.

3. Для проведення сертифікації водолазного підрозділу спеціалізована аварійно-рятувальна служба надає до Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - МАК) матеріали, передбачені пунктом 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828 (далі - документи з атестації).

4. МАК, попередньо розглянувши документи з атестації, з метою проведення сертифікації водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби направляє до ДСНС України документи з атестації для проведення відповідальним структурним підрозділом заходів сертифікації.

5. Проведення заходів сертифікації структурним підрозділом ДСНС України здійснюється шляхом попереднього розгляду документів з атестації та перевірки фактичного стану готовності кваліфікованих осіб, допущених до виконання водолазних робіт, і наявного оснащення водолазного підрозділу.

6. ДСНС України за результатами проведення заходів сертифікації водолазного підрозділу не пізніше ніж за п’ять днів до початку засідання МАК повертає документи з атестації та подає висновок про результати сертифікації водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби до МАК.

У висновку, наведеному у додатку 2 до цього Порядку про результати  сертифікації водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби визначається здатність водолазного підрозділу виконувати водолазні роботи в обсязі ІІІ групи спеціалізації робіт: рятувальні водолазні роботи, обстеження та очистка дна водних об’єктів для масового відпочинку згідно з вимогами чинного законодавства.

7. Негативний висновок, наданий за результатами проведення заходів сертифікації водолазного підрозділу, виданий структурним підрозділом ДСНС України, є підставою для прийняття рішення МАК про непроходження атестації спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на проведення водолазних робіт.

8. Спеціалізована аварійно-рятувальна служба має право на повторне звернення до МАК після усунення усіх недоліків, визначених у її рекомендаціях.

9. Після перевірки документів з атестації та отримання позитивного висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу, виданого структурним підрозділом ДСНС України, МАК приймає рішення про атестацію спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на проведення водолазних робіт.

+-------------------------+--------------+
| Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС України
полковник міліції | Д.В. Горбась |
+-------------------------+--------------+
+---+----------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку проведення сертифікації
водолазних підрозділів спеціалізованих
аварійно-рятувальних служб
(пункт 2 розділу ІІ) |
+---+----------------------------------------+

ПЕРЕЛІК оснащення водолазної станції

1

2

3

4

5

Плавзасоби

1

Катер (човен) моторний або надувний човен на 4 - 6 осіб під двигун

шт.

1

На станцію

2

Підвісний човновий двигун

шт.

1

На станцію

Водолазне спорядження та засоби забезпечення

1

Комплект водолазного спорядження з відкритою схемою дихання

компл.

2

На станцію

2

Гідрокостюми “мокрого” типу

компл.

3

На станцію

3

Комплект плавця №1 (ласти різного призначення, напівмаска, трубка)

компл.

3

На станцію

4

Боти (носки) водолазні неопренові

компл.

3

На станцію

5

Рукавиці водолазні неопренові

компл.

3

На станцію

6

Легководолазні поясні вантажі

компл.

3

На станцію

7

Ніж водолазний

шт.

3

На станцію

8

Водолазний контрольний кінець (буй)

шт.

1

На станцію

9

Повітряний компресор високого тиску

компл.

1

На водолазний підрозділ

10

Водолазний телефонний зв’язок

компл.

1

На водолазний підрозділ

11

Підводні ліхтарі

шт.

2

На станцію

12

Канати ∅10÷12 мм ∅30÷35 мм

м м

300 100

На станцію На станцію

Засоби зв’язку, спостереження та рятувальний інвентар

1

Електромегафон

шт.

1

На станцію

2

Бінокль кратністю не менше 8×30

шт.

1

На станцію

3

Прапори різні (катерний, шлюпочний, водолазних робіт)

шт.

1

Кожного типу

4

Ехолот

шт.

1

На станцію

5

Система місцезнаходження GPS

шт.

1

На станцію

6

Бур для льоду

шт.

2

На станцію

7

Термометри водні (в оправі)

шт.

2

На станцію

8

Рятувальний круг

шт.

1

На плавзасіб

9

Кінець “Александрова”

шт.

1

На станцію

10

Трал з якорем

шт.

1

На станцію

11

Жилет рятувальний

шт.

Згідно з паспортом плавзасобу

12

Якір - “Кішка” пошуковий

шт.

1

На станцію

13

Рятувальні ноші

шт.

1

На станцію

14

Медична укладка лікаря при виконанні водолазних робіт

компл.

1

На станцію

+---+----------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку проведення сертифікації
водолазних підрозділів спеціалізованих
аварійно-рятувальних служб
(пункт 6 розділу ІІ) |
+---+----------------------------------------+

ВИСНОВОК