28.08.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 19 серпня 2015 р. № 602 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542, № 92, ст. 3731; 2013 р., № 90, ст. 3310; 2014 р., № 37, ст. 992), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 602 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

1. Підпункт 3 пункту 3 після слів і цифр “(Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917)” доповнити словами і цифрами “, у тому числі завершення розрахунків громадськими організаціями за фактично виконані і здійснені в 2014 році зазначені програми і заходи”.

2. Абзац другий пункту 5 після слів і цифр “(Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917)” доповнити словами і цифрами “, а також з урахуванням необхідності завершення в 2015 році розрахунків громадських організацій з постачальниками товарів та послуг, які надавалися у 2014 році під час виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї, за умови наявності фінансового, підсумкового звітів про виконання програм і здійснення заходів та документів, що підтверджують фактичний обсяг заборгованості громадських організацій”.

3. Підпункт 2 пункту 7 після слів “перевірки фінансового” доповнити словом “, підсумкового”.