29.08.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   13.08.2015  № 1494/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 1003/27448 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року № 169/5

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, а також постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року № 169/5 «Про затвердження форм звітності з питань державної реєстрації актів цивільного стану та Інструкції про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за № 189/22721, такі зміни:

1) у пункті 4 слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі», «Державною реєстраційною службою України» замінити відповідно словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі», «Міністерством юстиції України»;

2) у пункті 6 слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим», «головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити відповідно словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим», «головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах та Севастополі».

2. Внести до Інструкції про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року № 169/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за № 189/22721,такі зміни:

1) у тексті слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі»;

2) у пункті 9 слова «Державної реєстраційної служби» замінити словами «Міністерства юстиції України».

3. У формі звітності № 97 «Звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану» (місячна), затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року № 169/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за № 189/22721, слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі».

4. У формі звітності № 98 «Звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану» (піврічна, річна), затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року № 169/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за № 189/22721, слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі», слова «Державній реєстраційній службі» замінити словами «Міністерству юстиції України».

5. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+