29.08.2015
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                            |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ                   |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                  30.07.2015  № 1823                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 983/27428 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 178

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, частини четвертої статті 12 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, підпункту 111 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 178, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 57/8656 (далі - Порядок), таку зміну:

у додатку 3 до цього Порядку слова „Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку/Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів” замінити словами „Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: Діяльності із зберігання активів пенсійних фондів”.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

+---------------------+--------------+
| В.о. Голови Комісії | О. Максимчук |
+---------------------+--------------+