29.08.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      21.07.2015  № 2602     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2015 р.
за № 930/27375 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про Єдину спортивну класифікацію України

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту (Вірастюк Р.Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

+----------------------+------------+
| Виконуючий обов’язки
Міністра молоді
та спорту України | І.Є. Гоцул |
+----------------------+------------+
+---+---------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства молоді
та спорту України
21.07.2015  № 2602 |
+---+---------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2015 р.
за № 930/27375 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про Єдину спортивну класифікацію України

1. Абзац другий пункту 6 розділу ІІІ після слів "в олімпійських видах спорту" доповнити словами "з олімпійських номерів програми".

2. В абзаці третьому розділу Х слово "спортивні" виключити.

3. У додатку 1 до Положення:

у таблиці "олімпійські номери програми":

третю позицію викласти в такій редакції:

"

+----------------------+---------------------------+---+
| Європейські ігри***,
Чемпіонат Європи | 1-3
(для ігрових видів - 1-6) | 1 |
+----------------------+---------------------------+---+

";

доповнити новою виноскою такого змісту:

"***Місце, що посів спортсмен у спортивній дисципліні, яка включена до основної програми Європейських ігор у видах спорту та спортивних дисциплінах.";

у таблиці "неолімпійські номери програми" третю позицію викласти в такій редакції:

"

+-------------------+---------------------------+---+
| Європейські ігри,
Чемпіонат Європи |       1       | 2 |
+-------------------+---------------------------+---+
|          | (для ігрових видів 1 - 3) | 2 |
+-------------------+---------------------------+---+

".

4. П’яту позицію таблиці додатка 2 до Положення викласти в такій редакції:

"

+-------------------+-------------------------+---+
| Європейські ігри,
Чемпіонат Європи |      1      | 3 |
+-------------------+-------------------------+---+
|          | для ігрових видів - 1-3 | 2 |
+-------------------+-------------------------+---+

".

5. У додатку 4 до Положення:

назву додатка викласти в такій редакції:

"Умови присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" в олімпійських видах спорту";

третю позицію викласти в такій редакції:

"

+-------------------+---+---+
| Європейські ігри,
Чемпіонат Європи | 1 | 2 |
+-------------------+---+---+

".

+-----------------------+---------------+
| Директор департаменту
олімпійського спорту | Р.Я. Вірастюк |
+-----------------------+---------------+