29.09.2015
+-------------------------+
|             |
+-------------------------+
|    ПОСТАНОВА    |
| Верховної Ради України |
+-------------------------+

Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" призначити у 2015 році 28 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

Борисюк Ірині Юріївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

Максименку-Шейку Кирилу Володимировичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;

Миронцову Микиті Леонідовичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

Севостьянову Євгену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Агаркову Олегу Анатолійовичу - доктору політичних наук, доценту, завідувачу кафедри Запорізького національного технічного університету;

Атаману Юрію Олександровичу - доктору медичних наук, доценту Сумського державного університету;

Більченко Євгенії Віталіївні - доктору культурології, професору Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Близькому Роману Сергійовичу - доктору економічних наук, доценту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Бондар Олені Анатоліївні - доктору економічних наук, професору Київського національного університету будівництва і архітектури;

Винокуровій Олені Анатоліївні - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Харківського національного університету радіоелектроніки;

Гріненко Олені Олексіївні - доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Доненку Василю Івановичу - доктору технічних наук, професору Запорізького національного технічного університету;

Єрмошенко Анастасії Миколаївні - доктору економічних наук, професору Київського національного торговельно-економічного університету;

Карпашу Максиму Олеговичу - доктору технічних наук, директору Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Кобушку Ігорю Миколайовичу - доктору економічних наук, доценту Сумського державного університету;

Козелковій Катерині Сергіївні - доктору технічних наук, професору Державного університету телекомунікацій;

Кравчуновській Тетяні Сергіївні - доктору технічних наук, професору Державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури";

Пашкевич Марині Сергіївні - доктору економічних наук, професору, виконуючому обов’язки завідувача кафедри Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет";

Пирог Ользі Володимирівні - кандидату економічних наук, доценту Національного університету "Львівська політехніка";

Проценку Сергію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, професору Сумського державного університету;

Редьку Андрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору Харківського національного університету будівництва та архітектури;

Савченку Богдану Михайловичу - кандидату технічних наук, доценту Київського національного університету технологій та дизайну;

Сеті Юлії Олександрівні - доктору фізико-математичних наук, доценту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Сидорук Тетяні Віталіївні - доктору політичних наук, професору Національного університету "Острозька академія";

Сороці Світлані Вікторівні - доктору наук з державного управління, доценту Чорноморського державного університету імені Петра Могили;

Сторожук Світлані Володимирівні - кандидату філософських наук, доценту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Щербовських Сергію Володимировичу - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету "Львівська політехніка";

Палію Анатолію Павловичу - кандидату ветеринарних наук, виконуючому обов’язки завідувача лабораторії Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини".

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2015 року.

+-------------------------------+------------+
| Голова Верховної Ради України | В.ГРОЙСМАН |
+-------------------------------+------------+
|      м. Київ      |      |
|   15 вересня 2015 року   |      |
|      № 689-VIII     |      |
+-------------------------------+------------+