29.09.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 1 вересня 2015 року № 214 |
+-------------------------------+

Про запит на інформацію товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", зареєстрований у Центральній виборчій комісії 25 серпня 2015 року за № 21-17-5099

До Центральної виборчої комісії 25 серпня 2015 надійшов запит на інформацію товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" щодо надання копій нормативно-правових актів, розпорядчих документів, договорів про обмін інформацією тощо, якими встановлено порядок надання нормативних та інших документів Комісії для розміщення в інформаційно-пошуковій системі "ЛІГА: ЗАКОН".

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Так, пунктом 1 частини першої статті 6 Закону до інформації з обмеженим доступом віднесено конфіденційну інформацію.

Згідно зі статтею 7 Закону конфіденційна інформація - це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Між Центральною виборчою комісією та товариством з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр ЛІГА" укладено Договір № 8856/02 від 11 березня 2004 року про інформаційне співробітництво.

Пунктом 6.6 зазначеного Договору встановлено обов’язок сторін забезпечити конфіденційність умов цього Договору, вживати і здійснювати всі необхідні заходи для недопущення повного або часткового розголосу взаємно відомої інформації з його предмета, а також ознайомлення з нею третіх осіб без погодження з іншою стороною.

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія листом від 26 серпня 2015 року № 21-43-1703 звернулася до товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" щодо погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" за його запитом на інформацію копії Договору № 8856/02 від 11 березня 2004 року про інформаційне співробітництво.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" листом від 26 серпня 2015 року № 49, який надійшов до Центральної виборчої комісії електронною поштою 27 серпня 2015 року, не надало Комісії погодження на поширення зазначеного Договору та надання його для ознайомлення третім особам.

Із запиту на інформацію товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" також не вбачається підстав для поширення зазначеного Договору за відсутності згоди товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на такі обставини Центральна виборча комісія не може надати запитувачу копію Договору № 8856/02 від 11 березня 2004 року про інформаційне співробітництво, укладеного між Комісією та товариством з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", та має право відмовити в задоволенні запиту відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону.

Водночас на виконання вимоги пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону Центральна виборча комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

Також Центральна виборча комісія зазначає, що нею не укладалися інші договори про обмін інформацією, крім указаного Договору з товариством з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА". Крім того, не приймалися рішення Комісії стосовно порядку надання нормативних та інших документів Комісії для розміщення в інформаційно-пошуковій системі "ЛІГА: ЗАКОН". Отже, така інформація не отримувалася та не створювалася в процесі виконання Комісією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, та не знаходиться в її володінні.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 1, пункту 1 частини першої статті 6, статті 7, пункту 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" у задоволенні запиту на інформацію, зареєстрованого в Центральній виборчій комісії 25 серпня 2015 року за № 21-17-5099.

2. Копію цієї постанови надіслати товариству з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+