29.09.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|          31.08.2015  № 331          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2015 р.
за № 1106/27551 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку розгляду кандидатур на посади, погодження призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 18 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду кандидатур на посади, погодження призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Департаменту електронного документообігу та контролю апарату забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Департаменту роботи з персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+---------------+
| Міністр | О.М. Павленко |
+---------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
31.08.2015 № 331 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2015 р.
за № 1106/27551 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК розгляду кандидатур на посади, погодження призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та продовольства України

1. Цей Порядок розроблено з метою створення організаційних засад процедури погодження Міністром аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) призначень на вакантні посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ), діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, та їх територіальних органів.

2. Питання щодо погодження призначення на посади порушується керівником ЦОВВ за наявності вакансії.

3. Керівник ЦОВВ звертається до Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) з поданням щодо погодження призначення претендента на посаду.

4. У поданні щодо погодження призначення на посаду зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження кандидата на посаду, громадянство, найменування займаної посади на час подання документів, посади, на яку пропонується призначити, рівень фахової та професійної підготовки, ділові та інші якості кандидата.

Перевірка документів на відповідність зазначеним вимогам здійснюється Департаментом роботи з персоналом.

5. Якщо надіслані документи оформлено з порушенням зазначених вимог, комплект повертається відповідному ЦОВВ на доопрацювання протягом 3 робочих днів після надходження подання до Міністерства.

6. З метою визначення досвіду роботи, професійного рівня, ділових та моральних якостей, оцінки відповідності посаді, на яку рекомендується особа, проводиться співбесіда.

7. Організація співбесіди покладається на Управління патронатної служби Міністра.

8. Співбесіда проводиться першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, директором департаменту, який є відповідальним за взаємодію з відповідним центральним органом виконавчої влади відповідно до Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 лютого 2012 року № 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 415/20728, директором Департаменту роботи з персоналом, директором Департаменту правової та законопроектної роботи.

9. При проходженні співбесіди заповнюється картка погодження щодо призначення на посаду згідно з додатком до цього Порядку.

10. Рішення щодо погодження призначення кандидата на посаду приймається Міністром у визначеному законодавством порядку.

11. У разі відхилення пропозиції щодо погодження призначення керівником ЦОВВ протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідного листа Міністерства подаються документи на нового претендента.

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
роботи з персоналом | Т.П. Пажитнова |
+-----------------------+----------------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток
до Порядку розгляду кандидатур
на посади, погодження призначення на які
здійснюється Міністром аграрної політики
та продовольства України
(пункт 9) |
+---+------------------------------------------+

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

КАРТКА погодження щодо призначення на посаду

Прізвище, ім’я, по батькові претендента _________________________________

Найменування посади,

на яку претендує особа _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+
| Назва посади, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводили співбесіду | Висновок | Підпис, дата |
+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+
|                                     |     |       |
+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+
|                                     |     |       |
+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+
|                                     |     |       |
+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+
|                                     |     |       |
+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+
|                                     |     |       |
+--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+

Загальний висновок: ______________________________________________