29.09.2015
+---+---------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
27.08.2015 № 74 |
+---+---------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2015 р.
за № 1108/27553 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядниками якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, та юридичні особи, які відповідно до пункту 2 розділу І Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 року за № 141/26586, входять до складу служби (далі - розпорядник інформації).

2. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно у разі:

надання особі інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

надання інформації, яка становить суспільний інтерес.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, затвердженого цією постановою.

4. Структурний підрозділ відповідного розпорядника інформації, відповідальний за надання інформації (далі - відповідальний підрозділ), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит обсягом більш як 10 сторінок не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту подає до відповідного підрозділу бухгалтерського обліку розпорядника інформації (далі - підрозділ бухгалтерського обліку) заявку на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. На підставі отриманої заявки підрозділ бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його відповідальному підрозділу для направлення в установлений законом строк запитувачу.

6. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі у спосіб, зручний для запитувача інформації.

7. Кошти, що сплачуються як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на рахунок, відкритий у відповідному органі Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3717 „Рахунки державних позабюджетних фондів” для проведення видатків розпорядника інформації, та відображаються в бухгалтерському обліку як відновлення касових та фактичних видатків на придбання паперу на утримання розпорядника інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача підрозділ бухгалтерського обліку передає відповідальному підрозділу копію виписки, завізованої відповідальною особою підрозділу бухгалтерського обліку, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

9. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати рахунка.

10. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

+-----------------------------+--------------+
| Начальник Управління
фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату) | О. Новомодна |
+-----------------------------+--------------+
+---+-----------------------------------------+
|   | Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат,
здійснених за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є
державна служба зайнятості, яка виконує
функції виконавчої дирекції Фонду
(пункт 4) |
+---+-----------------------------------------+

ЗАЯВКА на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

+-----------------------------+--------------+
| Начальник Управління
фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату) | О. Новомодна |
+-----------------------------+--------------+
+---+-----------------------------------------+
|   | Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат,
здійснених за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є
державна служба зайнятості, яка виконує
функції виконавчої дирекції Фонду
(пункт 5) |
+---+-----------------------------------------+

РАХУНОК для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

+-----------------------------+--------------+
| Начальник Управління
фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату) | О. Новомодна |
+-----------------------------+--------------+