29.09.2015
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                        ПОСТАНОВА                        |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      27.08.2015  № 74                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2015 р.
за № 1107/27552 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, статті 11 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Розмір фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, що додається.

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, що додається.

3. Державній службі зайнятості (Центральному апарату), яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+------------------------+--------------+
| Заступник
Голови правління Фонду | В. Іванкевич |
+------------------------+--------------+
+---+---------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
27.08.2015  № 74 |
+---+---------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2015 р.
за № 1107/27552 |
+---+------------------------------+

РОЗМІР фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| № з/п |                                                    Послуга, що надається                                                     | Вартість виготовлення 1 аркуша, грн |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
|  1  |                                 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)                                 |         1,21        |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
|  2  |                                 Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)                                 |         2,43        |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
|  3  | Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) |         4,87        |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
+-----------------------------+--------------+
| Начальник Управління
фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату) | О. Новомодна |
+-----------------------------+--------------+