30.09.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+--------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+--------------------------------+
| від 10 вересня 2015 року № 262 |
+--------------------------------+

Про Порядок залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори в частині залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, відповідно до частини двадцять третьої статті 27, частини тринадцятої статті 28 Закону України "Про місцеві вибори", постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213 "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій" та від 15 вересня 2010 року № 843 "Деякі питання забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17 та пунктом 2 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів (додаток 1).

2. Встановити форми:

договору про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів (додаток 2);

довідки про надання виборчій комісії послуг під час підготовки та проведення місцевих виборів (додаток 3).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 20 вересня 2010 року № 357 "Про Порядок залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Заступник Голови
Центральної виборчої комісії | Ж.УСЕНКО-ЧОРНА |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 вересня 2015 року № 262 |
+---+--------------------------------------------+

ПОРЯДОК залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів

1. Цим Порядком регулюються питання залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного (крім надання транспортних послуг) забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії та територіальних виборчих комісій під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - місцеві вибори).

2. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії та територіальних виборчих комісій, передбачених Законами України "Про Центральну виборчу комісію" та "Про місцеві вибори", під час підготовки та проведення місцевих виборів можуть залучатися відповідні фахівці та технічні працівники (далі - залучені працівники).

3. Гранична чисельність залучених працівників становить для:

1) Центральної виборчої комісії - не більше 85 осіб;

2) територіальних виборчих комісій:

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                  виборчої комісії Автономної Республіки Крим                  | - не більше 5 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                      обласних виборчих комісій                       | - не більше 5 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                      районних виборчих комісій                       | - не більше 8 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                міських (міст Києва та Севастополя) виборчих комісій                | - не більше 5 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| міських (міст обласного значення, міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчих комісій | - не більше 8 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|      міських (міст районного значення, міст, які входять до складу інших міст) виборчих комісій      | - не більше 5 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                    районних у містах виборчих комісій                    | - не більше 5 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                      селищних виборчих комісій                       | - не більше 3 осіб; |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                      сільських виборчих комісій                      | - не більше 2 осіб. |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

4. Територіальна виборча комісія на підставі граничної чисельності, зазначеної в підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, на своєму засіданні приймає рішення про затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників для роботи в цій комісії.

5. Залученими працівниками не можуть бути члени виборчих комісій, кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, їх довірені особи, представники в територіальній виборчій комісії, уповноважені особи місцевих організацій політичних партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, державні службовці, посадові та службові особи органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, працівники судів та правоохоронних органів.

6. Із залученими працівниками територіальна виборча комісія укладає цивільно-правовий договір за встановленою формою (додаток 2).

7. Для укладання цивільно-правового договору залучений працівник подає до виборчої комісії:

копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, коли і ким виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації.

8. Виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

9. Оплата праці осіб, які залучаються до роботи в комісії, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

10. Залученим працівникам видається довідка про надання ними послуг відповідним виборчим комісіям під час підготовки та проведення місцевих виборів для подання до органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 3.

11. У разі залучення для роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого безпосередньо покладається обов’язок зберігання, перевезення або використання в цих комісіях переданих їм матеріальних цінностей чи коштів, окремо укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

12. Оплата послуг залучених працівників здійснюється щомісяця відповідно Центральною виборчою комісією, територіальною виборчою комісією на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

У разі роботи залученого працівника протягом неповного календарного місяця або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час.

13. Оплата послуг залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів у межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі видатків Центральної виборчої комісії.

Під час підготовки і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, позачергових і перших виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів оплата послуг залучених працівників для роботи в територіальних виборчих комісіях здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у межах фонду оплати праці, передбаченого в єдиному кошторисі видатків відповідної територіальної виборчої комісії.

У разі проведення повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ, проміжних виборів депутата сільської, селищної ради, позачергових та перших виборів старости села, селища - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, передбачених в єдиному кошторисі видатків відповідної територіальної виборчої комісії.

14. Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213 "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій".

Розмір оплати послуг залучених працівників для роботи в територіальній виборчій комісії не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму".

15. Строки розрахунків за надані послуги визначаються у цивільно-правовому договорі, що укладається виборчою комісією із залученим працівником.

16. Територіальна виборча комісія може виплачувати одноразову грошову винагороду залученим працівникам після встановлення нею результатів відповідних місцевих виборів у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків територіальної виборчої комісії, за умови стовідсоткового здійснення інших видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів.

Розмір одноразової грошової винагороди залученим працівникам визначається на засіданні територіальної виборчої комісії за поданням голови комісії залежно від особистого внеску кожного залученого працівника в роботу комісії і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної територіальної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму".

Одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.

17. З усіх нарахованих залученому працівнику виплат здійснюються відрахування обов’язкових платежів у порядку та розмірах, установлених законодавством України.

18. Питання залучення фахівців і технічних працівників для роботи у виборчих комісіях, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

19. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+

{Додатки 2, 3}