03.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 23 вересня 2015 р. № 744 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про внесення змін до Порядку використання коштів виконавчого провадження

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів виконавчого провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1184; 2010 р., № 1, ст. 30; 2011 р., № 18, ст. 745), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2015 р. № 744 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку використання коштів виконавчого провадження

Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. Кошти використовуються органами державної виконавчої служби для організації та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), а саме для оплати:

1) послуг з перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;

2) послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до проведення виконавчих дій;

3) поштового переказу стягувачеві стягнених аліментних сум;

4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;

5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;

6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби, у тому числі на:

зарахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби (комісія банку);

виплату винагороди державним виконавцям;

придбання службових приміщень та службових житлових приміщень;

страхування державних виконавців;

забезпечення державних виконавців форменим одягом;

матеріально-технічне забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби (придбання предметів та матеріалів (канцелярського приладдя, обладнання, інвентарю та інших), їх ремонт та обслуговування; передплата періодичних, довідкових та інформаційних видань; витрати на транспортні послуги (утримання та оренда транспортних засобів), грошова компенсація за використання державними виконавцями власних транспортних засобів; оренда приміщень; витрати на послуги поштового зв’язку та послуги зв’язку (доступ до Інтернету, установка телефонів тощо);

оплату послуг з охорони;

проведення поліграфічних робіт;

проведення семінарів;

оплату службових відряджень та проїзду державних виконавців, у тому числі на придбання проїзних документів;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

придбання основних засобів, комп’ютерних програм та програмного забезпечення;

поточний та капітальний ремонт службових приміщень;

сплату судового збору.

3. Використання коштів здійснюється виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів та планів асигнувань спеціального фонду з урахуванням внесених до них змін.”.