13.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 30 вересня 2015 р. № 795 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок створення страхового запасу природного газу, що додається.

2. Установити, що дія Порядку, затвердженого цією постановою, поширюється на:

постачальників природного газу (крім газовидобувних підприємств, що здійснюють постачання природного газу) - з дня набрання чинності цією постановою;

газовидобувні підприємства, що здійснюють постачання природного газу, - з 1 січня 2016 року.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1062 “Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3603).

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 795 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК створення страхового запасу природного газу

1. Цей Порядок визначає механізм створення та використання суб’єктами ринку природного газу страхового запасу природного газу (далі - страховий запас).

2. Страховий запас створюється постачальником природного газу (далі - постачальник) за рахунок власних або залучених коштів.

3. Створення страхового запасу здійснюється шляхом закачування природного газу постачальника до сховищ природного газу (далі - газосховище) та/або закупівлі постачальником природного газу в інших власників, які зберігають відповідні ресурси газу у газосховищах.

4. Страховий запас створюється постачальником у розмірі 100 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.

5. Суб’єкти ринку природного газу, на яких рішенням Кабінету Міністрів України покладено спеціальні обов’язки відповідно до статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, створюють страховий запас відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.

6. Оператор газотранспортної системи не приймає номінації (заявки) на поставку природного газу від постачальника у разі невідповідності обсягів поставки газу обсягам наявного у постачальника страхового запасу, створеного відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.

7. Умови зберігання страхового запасу визначаються згідно з типовим договором на зберігання (закачування, відбір) природного газу, затвердженим НКРЕКП.

8. Постачальники мають право реалізовувати природний газ лише за наявності у них страхового запасу в обсягах, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

9. У разі використання постачальником частини страхового запасу він зобов’язаний під час виникнення негативного дисбалансу поновити протягом місяця використаний обсяг страхового запасу.

10. Облік страхового запасу постачальника ведеться оператором газосховища.

11. У разі виникнення ситуацій з обмеження/припинення надходжень природного газу в Україну постачальник має право (відповідно до рішень Кабінету Міністрів України) на використання страхового запасу для забезпечення поставок газу споживачам.

12. Дія цього Порядку не поширюється на постачальника, на якого покладені спеціальні обов’язки, в межах виконання таких обов’язків.