17.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   12.10.2015  № 1926/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2015 р.
за № 1229/27647 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 4, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
12.10.2015  № 1926/5 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2015 р.
за № 1229/27647 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У пункті 2.7 розділу II Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 997/19735 (із змінами), слова «державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» замінити словами «державного підприємства «Національні інформаційні системи».

2. В абзаці сьомому пункту 2 розділу I Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року № 1556/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1324/23856 (із змінами), слова «державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

3. В абзаці першому пункту 4 розділу I Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794, слова «державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

+---------------------------+-------------+
| Директор
Департаменту цивільного,
фінансового законодавства
та законодавства з питань
земельних відносин | О.М. Ференс |
+---------------------------+-------------+