17.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 30 вересня 2015 р. № 812 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про внесення змін до Правил охорони магістральних трубопроводів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1747 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2135), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 812 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Правил охорони магістральних трубопроводів

1. У пункті 5:

1) в абзаці першому слова “спеціальними підрозділами охорони” замінити словами “спеціальними відомчими підрозділами охорони”;

2) в абзаці другому слова “найбільш важливих об’єктів” замінити словами “особливо важливих об’єктів”.

2. У пункті 6:

1) в абзаці першому слова “Спеціальні підрозділи охорони” замінити словами “Спеціальні відомчі підрозділи охорони”;

2) в абзаці п’ятому слова “спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони” замінити словами “спеціальними засобами, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України”;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

“Порядок придбання, відпуску, перевезення, зберігання спеціальних засобів встановлюється законодавством. Застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про охоронну діяльність”.”;

4) в абзаці сьомому слова і цифри “досягли 21-річного віку” замінити словами і цифрами “досягли 18-річного віку”.