17.10.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+--------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+--------------------------------+
| від 25 вересня 2015 року № 372 |
+--------------------------------+

Про звернення Радикальної партії Олега Ляшка, зареєстроване в Центральній виборчій комісії 21 вересня 2015 року за № 21-34-7612

До Центральної виборчої комісії надійшло звернення Радикальної партії Олега Ляшка від 21 вересня 2015 року № 1169-09/15 щодо визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку вказаної партії у зв’язку з прийняттям рішення вищого керівного органу цієї партії про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вітка Артема Леонідовича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від указаної партії на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

До зазначеного звернення додано витяг із протоколу № 1 X З’їзду Радикальної партії Олега Ляшка від 18 вересня 2015 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вітка А.Л., обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії, на підставі пункту 6 частини другої статті 81 Конституції України.

Разом з тим, до Центральної виборчої комісії 21 вересня 2015 року надійшло звернення народного депутата України Вітка А.Л., у якому повідомляється, що з депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка він не виходив, заяв про вихід зі складу вказаної фракції не подавав, інших дій щодо припинення свого перебування у фракції не вчиняв.

Також на запит Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2015 року № 21-18-2174 з Апарату Верховної Ради України надано відповідь листом від 23 вересня 2015 року № 05-1/1-40 (235497), у якому повідомляється, що народний депутат України Вітко А.Л. зі складу депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка не виходив.

Відповідно до частини першої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України" у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами Україні, у строк не пізніш як на шостий день з дня отримання відповідного рішення або копії свідоцтва про смерть Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної партії.

Згідно з частиною другою статті 81 Конституції України повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі, зокрема, виходу народного депутата України, обраного від політичної партії, із складу депутатської фракції цієї політичної партії.

За змістом частини шостої статті 81 Конституції України у разі, зокрема, виходу народного депутата України, обраного від політичної партії, із складу депутатської фракції цієї політичної партії його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення.

За правовою позицією, висловленою Конституційним Судом України у Рішенні від 25 червня 2008 року № 12-рп/2008 (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції), обов’язковими елементами для припинення повноважень народного депутата України є наявність хоча б однієї підстави, передбаченої частиною шостою статті 81 Конституції України, та рішення вищого керівного органу цієї політичної партії.

Таким чином, підставою для припинення повноважень народного депутата України відповідно до пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81 Конституції України є не лише рішення вищого керівного органу політичної партії, а й наявність факту, зокрема, виходу такого народного депутата України зі складу депутатської фракції цієї політичної партії.

З огляду на зазначене, а також беручи до уваги відсутність на момент розгляду порушеного питання підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата України Вітка А.Л., у Центральної виборчої комісії відсутні правові підстави для визнання обраним наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку Радикальної партії Олега Ляшка.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81 Конституції України, частини першої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити відсутність у Центральної виборчої комісії правових підстав для визнання обраним наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку Радикальної партії Олега Ляшка.

2. Цю постанову надіслати народному депутату України Вітку А.Л., Радикальній партії Олега Ляшка та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+