17.10.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+--------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+--------------------------------+
| від 25 вересня 2015 року № 371 |
+--------------------------------+

Про звернення до Міністерства внутрішніх справ України

До Центральної виборчої комісії 21 вересня 2015 року надійшло звернення голови адвокатського об’єднання "Привілей" Погорілого О.Ю., зареєстроване в Центральній виборчій комісії за № 21-30-7560, в якому йдеться про здійснення з порушенням законодавства реєстрації місця проживання значної кількості осіб у селищі Затока, що входить до складу міста Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого можуть бути спотворені результати відповідних місцевих виборів.

Розглянувши вказане звернення, Центральна виборча комісія зазначає.

Основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост встановлено Законом України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Частиною першою статті 3 Закону визначено осіб, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах.

Зокрема, право голосу на виборах депутатів обласної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та проживають на території відповідних районів, міст обласного значення, що входять до складу цієї області в межах відповідного територіального виборчого округу.

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають у межах відповідного виборчого округу.

Громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями.

За змістом частин другої та третьої статті 3 Закону належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці (частина четверта статті 3 Закону).

Відповідно до частини першої статті 30, частини другої статті 32 Закону, а також Закону України "Про Державний реєстр виборців" списки виборців для звичайних виборчих дільниць складаються з використанням персональних даних громадян України, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

Відомості про громадян України, які зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, подаються уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадовою особою органу ведення Реєстру для поновлення бази даних Реєстру. При цьому достовірність відомостей такого подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, який скріплюється печаткою (частини перша, третя, тринадцята статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Виходячи з положень зазначених вище Законів України, до списку виборців на звичайній виборчій дільниці для проведення місцевих виборів включаються громадяни України, які згідно зі статтею 70 Конституції України мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці за своєю виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

З огляду на викладене неправомірна реєстрація місця проживання громадян України у відповідній адміністративно-територіальній одиниці призведе до їх включення до списків виборців на виборчих дільницях, утворених на цій території, внаслідок чого можуть бути спотворені результати відповідних місцевих виборів.

Центральна виборча комісія відзначає, що Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2015 року.

Згідно із Законом України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію і захист виборчих прав громадян України.

Разом з тим, Центральна виборча комісія, яка згідно з частиною другою статті 3 зазначеного Закону зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не наділена повноваженнями щодо проведення перевірки правомірності реєстрації місця проживання осіб органами реєстрації.

Захист прав і свобод, законних інтересів громадян, а також запобігання правопорушенням та їх припинення віднесено до основних завдань міліції (стаття 2 Закону України "Про міліцію").

Враховуючи викладене, відповідно до статей 3, 30, 32 Закону України "Про місцеві вибори", статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 2, 11 - 13, 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надіслати до Міністерства внутрішніх справ України копію звернення голови адвокатського об’єднання "Привілей" Погорілого О.Ю. для проведення перевірки викладених у ньому обставин та реагування відповідно до вимог законодавства.

2. Копії цієї постанови надіслати голові адвокатського об’єднання "Привілей" Погорілому О.Ю. та Міністерству внутрішніх справ України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+