17.10.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+--------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+--------------------------------+
| від 23 вересня 2015 року № 363 |
+--------------------------------+

Про звернення Зміївської районної ради Харківської області

До Центральної виборчої комісії 21 вересня 2015 року надійшов лист Зміївської районної ради Харківської області від 18 вересня 2015 року № 01-30/468 щодо утворення Зміївською районною виборчою комісією Харківської області територіальних виборчих округів з виборів депутатів указаної ради, до якого додано копію постанови зазначеної виборчої комісії від 17 вересня 2015 року № 20 "Про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Зміївської районної ради Харківської області" з окремою думкою голови цієї комісії та копію постанови Зміївської міської виборчої комісії Зміївського району Харківської області від 16 вересня 2015 року № 4 "Про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Зміївської міської ради Харківської області".

Також до Центральної виборчої комісії того самого дня надійшов лист голови Зміївської районної виборчої комісії Харківської області від 17 вересня 2015 року, до якого додано копію постанови цієї комісії від 17 вересня 2015 року № 20 та його окрему думку щодо зазначеної постанови.

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Пунктом 2 частини другої статті 25 Закону передбачено, що утворення територіальних виборчих округів відповідно до Закону, встановлення їх меж та єдиної нумерації віднесено до повноважень, зокрема, районної виборчої комісії.

За змістом частини шостої статті 17 Закону для проведення виборів депутатів районної ради відповідна районна виборча комісія не пізніш як за 37 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста, що входить до складу цього району, територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути за можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу.

На території кожного села, селища, міста районного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, чи одну частину території села, селища або міста районного значення.

За змістом частини одинадцятої статті 17 Закону територіальні виборчі округи в межах багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів районної ради утворюються з урахуванням меж виборчих округів з виборів депутатів відповідно міської, селищної, сільської ради, утворених на відповідній території.

Зміївська районна виборча комісія Харківської області в установлений частиною шостою статті 17 Закону строк утворила територіальні виборчі округи з виборів депутатів Зміївської районної ради Харківської області, встановивши їх межі та єдину нумерацію.

Водночас зі змісту постанов Зміївської міської виборчої комісії Зміївського району Харківської області від 16 вересня 2015 року № 4 та Зміївської районної виборчої комісії Харківської області від 17 вересня 2015 року № 20 вбачається, що при утворенні територіальних виборчих округів № 2 та № 3 з виборів депутатів Зміївської районної ради Харківської області не враховано межі територіальних виборчих округів № 5 та № 6 з виборів депутатів Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області, утворених на території вказаного району, чим порушено вимоги частини одинадцятої статті 17 Закону.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Пунктом 1 частини першої статті 24 Закону передбачено, що Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням і однаковим застосовуванням законодавства про місцеві вибори.

Враховуючи викладене, відповідно до частин шостої, одинадцятої статті 17, пункту 1 частини першої, частини четвертої статті 19, пункту 2 частини другої статті 25 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 3 статті 17, пунктом 1 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зобов’язати Зміївську районну виборчу комісію Харківської області до 25 вересня 2015 року включно внести зміни до меж територіальних виборчих округів з виборів депутатів Зміївської районної ради Харківської області з дотриманням вимог статті 17 Закону України "Про місцеві вибори", зокрема, щодо утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з урахуванням меж територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради, утворених на відповідній території.

2. Цю постанову надіслати Зміївській районній раді Харківської області, Зміївській районній виборчій комісії Харківської області та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+