17.10.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+--------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+--------------------------------+
| від 23 вересня 2015 року № 362 |
+--------------------------------+

Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах

З метою забезпечення однакового застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах, відповідно до частини третьої статті 4, частини третьої статті 19, частини першої статті 20, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пунктів 3, 4 частини четвертої, пункту 4 частини п’ятої, пункту 2 частини шостої статті 25, статті 36, частини першої статті 38, частини першої статті 39, частини першої статті 40, частин першої, дев’ятої статті 41, частин першої, четвертої статті 42, частин першої, четвертої статті 43, частини першої статті 46 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 1, 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах (додається).

2. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 вересня 2015 року № 362 |
+---+-------------------------------------------+

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) під час реєстрації виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними, міськими виборчими комісіями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій (далі - партії) на чергових, позачергових та перших місцевих виборах.

1. За змістом частини першої статті 20 Закону територіальні виборчі комісії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних, рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - територіальні виборчі комісії) є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, Закону та інших законів України.

2. Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних, рад (далі - кандидати в депутати), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища регламентовано розділом VI Закону.

При цьому висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища місцевою організацією партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових та/або позачергових, перших виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних чергових та/або позачергових, перших виборів.

Місцева організація партії може висунути особу, яка є членом цієї партії, або безпартійного громадянина.

3. Вичерпний перелік підстав для відмови в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунутих на місцевих виборах, у тому числі місцевою організацією партії, встановлено частиною першою статті 46 Закону.

Територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости в разі:

1) порушення встановленого Законом порядку висування кандидата, в тому числі перевищення встановленої частинами третьою - сьомою статті 36 Закону кількості кандидатів у депутати, які можуть бути висунуті у відповідному виборчому окрузі або закріплені за ним;

2) відсутності передбачених Законом документів для реєстрації особи кандидатом;

3) припинення громадянства України особи;

4) визнання судом особи недієздатною, набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, за яких особу не може бути обрано депутатом або сільським, селищним, міським головою, старостою відповідно до статті 9 Закону;

6) висування кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від місцевої організації партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

4. Згідно з частиною третьою статті 4 Закону представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

Разом з тим, серед передбачених частиною першою статті 46 Закону підстав для відмови в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунутих на місцевих виборах, указане положення відсутнє.

З огляду на це відмова в реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад з підстав недотримання положення Закону щодо представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах на підставі пункту 1 частини першої статті 46 Закону не допускається.

5. За змістом частини першої статті 36 Закону висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови місцевою організацією партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії, за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових та/або перших виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних чергових та/або перших виборів.

При цьому в разі прийняття партією рішення про участь її місцевих організацій у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, виборах міських голів у ньому також зазначаються:

найменування центрального керівного органу партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону;

прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) керівників партії, уповноважених посвідчувати своїм підписом копії рішень зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону.

Копія рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, засвідчена підписом керівника та печаткою партії, разом з копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідченими безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу, не пізніш як за 35 днів до дня голосування подається до Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія не пізніш як за 34 дні до дня голосування оприлюднює перелік партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, на своєму офіційному веб-сайті.

Рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у місцевих виборах, прийняте згідно з частиною першою статті 36 Закону, подається місцевою організацією партії до територіальної виборчої комісії відповідно до вимог пункту 3 частини першої статті 38, пункту 3 частини першої статті 39, пункту 3 частини першої статті 40 Закону.

Стаття 36 Закону є складовою розділу VI Закону, який регламентує порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій, зокрема на чергових, позачергових та перших місцевих виборах.

Таким чином, однією з підстав для відмови в реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевою організацією партії на чергових, позачергових та перших місцевих виборах, передбаченою пунктом 1 частини першої статті 46 Закону, є порушення порядку висування кандидатів у вигляді недотримання відповідною партією вимог, установлених частиною першою статті 36 Закону, а саме, якщо:

така партія не подала в установлений Законом строк до Центральної виборчої комісії разом із копією рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,  після оголошення про початок виборчого процесу;

така партія подала у встановлений Законом строк копію рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, не засвідчену печаткою партії;

у рішенні партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, копія якого відповідно до вимог Закону подається партією до Центральної виборчої комісії, відсутні відомості щодо:

найменування центрального керівного органу партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону;

прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності) керівників партії, уповноважених посвідчувати своїм підписом копії рішень зборів  (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону.

6. За змістом частини третьої статті 36 Закону районна організація партії може, зокрема, висунути по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост сіл, селищ (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади в межах цього району).

За змістом частини четвертої статті 36 Закону міська організація партії (крім міської організації партії міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення) може, зокрема, висунути:

1) одного кандидата на посаду міського голови;

2) виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі з виборів депутатів відповідної міської ради);

3) по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);

4) по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної міської територіальної громади);

5) виборчий список кандидатів у депутати міської ради міста, що входить до складу цього міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі з виборів депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);

6) по одному кандидату в депутати в кожному одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).

7. З урахуванням положень, передбачених пунктом 6 цього Роз’яснення, місцева організація партії може подати до територіальної виборчої комісії документи для реєстрації:

районна організація партії - до сільської, селищної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради сіл, селищ, розташованих у межах району, висунутих цією організацією партії в усіх чи декількох одномандатних виборчих округах;  документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати сільської, селищної ради, висунутого (висунутих) цією організацією партії в одному чи декількох одномандатних виборчих округах, та документи для реєстрації кандидата на посаду відповідного сільського, селищного голови та (або) старости села, селища;

міська організація партії міста, до складу якого входить інше село, селище - до сільської, селищної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради сіл, селищ, що входять до складу міста, висунутих цією організацією партії в усіх або декількох одномандатних виборчих округах; документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати сільської, селищної ради сіл, селищ, що входять до складу міста, висунутого (висунутих) цією організацією партії в одному чи декількох одномандатних виборчих округах, та документи для реєстрації кандидата на посаду відповідного сільського, селищного голови або старости села, селища, що входить до складу міста;

міська організація партії - до міської виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати міської ради в багатомандатному виборчому окрузі, висунутих міською організацією партії, та кандидата на посаду міського голови, висунутого цією організацією партії.

8. За змістом частини дев’ятої статті 41, частини четвертої статті 42, частини четвертої статті 43 Закону територіальна виборча комісія у межах повноважень та у порядку, передбаченому Законом, не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища та доданих до неї необхідних документів, передбачених частиною першою статті 38, частиною першою статті 39, частиною першою статті 40 Закону, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування, приймає рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в його (їх) реєстрації.

До відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати сільських, селищних рад в одномандатних виборчих округах, кандидатів у депутати міської ради в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, старости села, селища, висунутих місцевою організацією партії, подаються, зокрема, копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу, та копія рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, засвідчена підписом керівника та печаткою партії (пункти 2, 3 частини першої статті 38, пункти 2, 3 частини першої статті 39, пункти 2, 3 частини першої статті 40 Закону).

Водночас для реєстрації кандидатів у випадках, передбачених пунктом 7 цього Роз’яснення, місцевими організаціями партій до відповідної територіальної виборчої може бути подано лише одну копію свідоцтва про реєстрацію цієї місцевої організації партії, засвідчену територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчену нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу, та лише одну копію рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у місцевих виборах, засвідчену підписом керівника та печаткою партії.

За умови відповідності таких документів установленим Законом вимогам вони вважаються поданими місцевою організацією партії стосовно усіх кандидатів, заяви щодо реєстрації яких внесено до відповідної територіальної виборчої комісії.

У таких випадках прийняття територіальною виборчою комісією рішення щодо відмови в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови, старости села, селища відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у зв’язку з відсутністю передбачених Законом документів для реєстрації особи (осіб) кандидатом не допускається.

9. Територіальні виборчі комісії під час прийняття рішень щодо реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих, зокрема, місцевими організаціями партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах, повинні неухильно дотримуватися вимог Закону та цього Роз’яснення.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+