20.10.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 7 жовтня 2015 р. № 817 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про затвердження Порядку визначення суб’єкта управління об’єктами, що повернуті у власність держави, та іншим майном, суб’єкт управління якого не визначений

Відповідно до статей 5 і 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та з метою забезпечення єдиного підходу під час визначення суб’єктів, які виконуватимуть функції з управління стосовно об’єктів, що повернуті у власність держави, Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення суб’єкта управління об’єктами, що повернуті у власність держави, та іншим майном, суб’єкт управління якого не визначений, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 25     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. № 817 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК визначення суб’єкта управління об’єктами, що повернуті у власність держави, та іншим майном, суб’єкт управління якого не визначений

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення суб’єкта управління об’єктами державної власності, якому передаються повноваження щодо управління майном, що повернуте у власність держави, та іншим державним майном, суб’єкт управління якого не визначений, зокрема:

майном загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке розташоване на території України і повернуте у власність держави за рішенням суду, що набрало законної сили;

об’єктами державної власності, суб’єкти управління яких ліквідовані, реорганізовані без визначення правонаступників або відсутні;

майном, належність якого не підтверджена (не визнана) органом управління;

іншим майном, що повернуте у власність держави та/або потребує визначення суб’єкта управління об’єктами державної власності (крім об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів).

2. Ініціатором визначення суб’єкта управління об’єктами державної власності можуть бути суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені статтею 4 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”.

3. Ініціатор подає Мінекономрозвитку пропозицію щодо визначення його суб’єктом управління, до якої додаються:

загальна характеристика майна, суб’єкт управління якого не визначений (місцезнаходження, цільове призначення, балансова вартість активів, загальна площа об’єктів нерухомості);

пропозиції щодо шляхів подальшого використання майна;

інформація щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації майна (у разі коли уповноваженим органом визначається Фонд державного майна з метою подальшої приватизації);

копія відповідного рішення суду, що набрало законної сили, у разі повернення майна у власність держави за рішенням суду.

Якщо майно повернуте за рішенням суду, що набрало законної сили, у власність держави в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності, відповідний суб’єкт у місячний строк після внесення відомостей про зазначене майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подає Мінекономрозвитку документи, визначені в абзаці другому цього пункту.

4. Мінекономрозвитку у місячний строк з дня подання документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, звертається до суб’єктів управління об’єктами державної власності з метою отримання пропозицій щодо шляхів подальшого використання такого майна для виконання завдань, покладених на відповідний суб’єкт.

5. Мінекономрозвитку протягом місяця з дня надходження від ініціатора пропозицій щодо шляхів подальшого використання майна готує проект рішення Кабінету Міністрів України, який погоджується із суб’єктом управління об’єктами державної власності, якому передбачається передати майно, Мінфіном та Фондом державного майна.

6. У разі відсутності протягом місяця пропозицій суб’єкта управління об’єктами державної власності Мінекономрозвитку за результатами звернення відповідно до пункту 4 цього Порядку готує за погодженням з Фондом державного майна та Мінфіном проект рішення Кабінету Міністрів України про визначення суб’єктом управління:

Фонду державного майна - у разі подальшої приватизації чи передачі в оренду майна (якщо законодавством не встановлено обмеження щодо приватизації чи передачі в оренду такого майна) або

іншого суб’єкта управління об’єктами державної власності, сфера повноважень якого забезпечує цільове використання державного майна, що відповідно до законодавства не підлягає приватизації. У такому разі проект рішення Кабінету Міністрів України погоджується із зазначеним суб’єктом.

У разі коли у позиціях заінтересованих суб’єктів управління об’єктами державної власності є розбіжності, Мінекономрозвитку в установленому законодавством порядку проводить узгоджувальні процедури для їх урегулювання.

7. Мінекономрозвитку в установленому порядку вносить на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення Кабінету Міністрів України.