21.10.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      15.10.2015  № 699      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 18 червня 2015 року № 541-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України", відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417, такі зміни:

1) у пункті 129 розділу IX слова "Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі - Комісія Національного банку)" замінити словами "Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет Національного банку)";

2) у тексті Положення слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінити словами "Комітет Національного банку" у відповідних відмінках.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+