21.10.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     09.10.2015  № 1057     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1234/27679 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» НАКАЗУЮ:

1. Абзац перший примітки 1 до додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 «Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2007 року за № 1074/14341 (зі змінами), після цифр і слова «852 гривні» доповнити словами і цифрами «, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень.».

2. Керівникам навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти) з 01 вересня 2015 року у штатному розписі навчального закладу установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1403 гривні;

5 тарифного розряду - 1413 гривень;

6 тарифного розряду - 1467 гривень;

7 тарифного розряду - 1558 гривень;

8 тарифного розряду - 1660 гривень;

9 тарифного розряду - 1751 гривня;

10 тарифного розряду - 1842 гривні;

11 тарифного розряду - 1994 гривні;

12 тарифного розряду - 2145 гривень;

13 тарифного розряду - 2297 гривень;

14 тарифного розряду - 2449 гривень;

15 тарифного розряду - 2611 гривень;

16 тарифного розряду - 2823 гривні;

17 тарифного розряду - 3036 гривень;

18 тарифного розряду - 3249 гривень;

19 тарифного розряду - 3461 гривня;

20 тарифного розряду - 3684 гривні;

21 тарифного розряду - 3896 гривень;

22 тарифного розряду - 4109 гривень;

23 тарифного розряду - 4321 гривня;

24 тарифного розряду - 4412 гривень;

25 тарифного розряду - 4564 гривні.

Для робітників (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 «Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2007 року за № 1074/14341 (зі змінами)), розміри погодинних тарифних ставок яких менші ніж розмір мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», оплата праці здійснюється, виходячи з мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, визначеному цим Законом.

3. Керівникам навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), забезпечити внесення змін до штатного розпису закладів з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати).

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 вересня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дерев’янка О.В.

+---------+-----------+
| Міністр | С.М. Квіт |
+---------+-----------+
+-------------------------------------+------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра | П. Розенко
Р. Качур |
+-------------------------------------+------------+