21.10.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     09.10.2015  № 1056     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1233/27678 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 серпня 2012 року № 912

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 серпня 2012 року № 912 «Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу «Золотий ключик», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за № 1447/21759 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 5 наказу викласти в такій редакції:

«5. У штатному розписі установи установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 вересня 2015 року відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4. тарифного розряду - 1403 гривні;

5. тарифного розряду - 1413 гривень;

6 тарифного розряду - 1467 гривень;

7 тарифного розряду - 1558 гривень;

8 тарифного розряду - 1660 гривень;

9 тарифного розряду - 1751 гривня;

10 тарифного розряду - 1842 гривні;

11 тарифного розряду - 1994 гривні;

12 тарифного розряду - 2145 гривень;

13 тарифного розряду - 2297 гривень;

14 тарифного розряду - 2449 гривень;

15 тарифного розряду - 2611 гривень;

16 тарифного розряду - 2823 гривні;

17 тарифного розряду - 3036 гривень;

18 тарифного розряду - 3249 гривень;

19 тарифного розряду - 3461 гривня;

20 тарифного розряду - 3684 гривні;

21 тарифного розряду - 3896 гривень;

22 тарифного розряду - 4109 гривень;

23 тарифного розряду - 4321 гривня;

24 тарифного розряду - 4412 гривень;

25 тарифного розряду - 4564 гривні;

2) абзац перший примітки 1 до додатка 1 до наказу після цифр і слова «852 гривні» доповнити словами і цифрами «, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень.».

2. Керівнику Міжнародного дитячого центру-комплексу «Золотий ключик» забезпечити внесення змін до штатного розпису Міжнародного дитячого центру-комплексу «Золотий ключик» з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати).

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 вересня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дерев’янка О.В.

+---------+-----------+
| Міністр | С.М. Квіт |
+---------+-----------+
+-------------------------------------+------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра | П. Розенко
Р. Качур |
+-------------------------------------+------------+