21.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 8 жовтня 2015 року № 400 |
+------------------------------+

Про скасування постанови Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області від 5 жовтня 2015 року № 83

До Центральної виборчої комісії 8 жовтня 2015 року надійшла копія постанови Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області (далі - Черкаська міська виборча комісія) від 5 жовтня 2015 року № 83 "Про виконання постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року у справі № 823/5042/15", якою вказана комісія встановила, що особи, включені до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, а саме Брик І.М., Воропай Д.П., Галян С.В., Глинська Т.І., Дедіченко С.О., Ільєв Д.В., Нагорний О.І., Погостінська Ю.О., Саєнко О.Є., Хіміч Г.П., Шадловський М.В., Ястребов Ю.Ю., не можуть бути зареєстровані кандидатами у депутати в багатомандатному виборчому окрузі на чергових місцевих виборах до Черкаської міської ради, призначених на 25 жовтня 2015 року, на підставі частини дев’ятої статті 41 Закону України "Про місцеві вибори" через закінчення строку реєстрації, в зв’язку з чим відмовила в їх реєстрації.

Розглянувши зазначене рішення Черкаської міської виборчої комісії, постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року в справі № 823/5042/15, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 4 жовтня 2015 року в цій самій справі, Центральна виборча комісія встановила.

Спеціальним законом, яким регламентовано основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, є Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Пунктом 2 частини шостої статті 25 Закону передбачено, що міська виборча комісія реєструє кандидатів у депутати міської ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій політичних партій.

24 вересня 2015 року Черкаська міська організація Партії Вільних Демократів подала до Черкаської міської виборчої комісії документи для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі на чергових виборів депутатів Черкаської міської ради 25 жовтня 2015 року.

Розглянувши подані документи, Черкаська міська виборча комісія встановила невідповідність окремих з них вимогам Закону, у зв’язку з чим 27 вересня 2015 року прийняла постанову № 25 "Про відмову в реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів від 23.09.2015 р., включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів" .

Не погоджуючись з указаним рішенням Черкаської міської виборчої комісії, Черкаська міська організація Партії Вільних Демократів оскаржила його в судовому порядку.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року в справі № 823/5042/15, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 жовтня 2015 року, визнано протиправною та скасовано постанову Черкаської міської виборчої комісії від 27 вересня 2015 року № 25, а також зобов’язано Черкаську міську виборчу комісію "розглянути документи щодо реєстрації кандидатами у депутати Брик Ірину Миколаївну, Воропая Дмитра Петровича, Галяна Сергія Володимировича, Глинську Тетяну Іванівну, Дедіченка Сергія Олександровича, Ільєва Дмитра Валерійовича, Нагорного Олександра Івановича, Погостінську Юлію Олександрівну, Саєнко Олену Євгеніївну, Хіміч Ганну Петрівну, Шадловського Максима Володимировича, Ястребова Юрія Юрійовича, включених до виборчого списку кандидатів у депутати Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, з урахуванням виправлення упущень та неточностей в них, у строк не пізніше наступного дня за днем набрання цим судовим рішенням законної сили, та в межах повноважень з дотриманням встановленого Законом строку прийняти відповідне рішення і оприлюднити у встановлений законом спосіб".

Черкаська міська виборча комісія, розглянувши постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року в справі № 823/5042/15, на своєму засідання 5 жовтня 2015 року прийняла постанову № 83, якою відмовила в реєстрації зазначених дванадцяти осіб кандидатами у депутати Черкаської міської ради у зв’язку із закінченням визначеного Законом строку для їх реєстрації.

Проаналізувавши вищевказані документи та обставини, Центральна виборча комісія зазначає.

Встановлений, зокрема, частиною дев’ятою статті 41 Закону припинювальний строк для прийняття остаточного рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі - не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів - підлягає застосуванню територіальними виборчими комісіями лише щодо розгляду питань про реєстрацію кандидатів за заявами місцевих організацій партій. Застосування зазначеного строку під час  розгляду документів щодо реєстрації кандидатів у депутати на виконання рішення суду, яке набрало законної сили, суперечить частині п’ятій статті 124 Конституції України та не ґрунтується на Законі.

За змістом постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року в справі № 823/5042/15, що набрала законної сили, Черкаська міська виборча комісія повинна була відновити порушені нею виборчі права кандидатів у депутати, а саме з урахуванням виправлення помилок та неточностей, повторно розглянути документи, подані для реєстрації кандидатами у депутати визначених судовим рішенням осіб, та прийняти відповідне рішення.

Безпідставне та необґрунтоване рішення Черкаської міської виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у депутати на виборах до Черкаської міської ради порушує основні засади виборчого процесу, встановлені статтею 11 Закону, а також права суб’єктів виборчого процесу.

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Крім того, Центральна виборча комісія здійснює контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина друга статті 1 Закону "Про Центральну виборчу комісію").

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Також частиною дев’ятою статті 99 Закону визначено, що виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторного розглянути порушене питання.

На підставі наведених норм Закону Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області від 5 жовтня 2015 року № 83 "Про виконання постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року у справі № 823/5042/15" як таку, що суперечить Конституції України та законодавству України, а також зобов’язати Черкаську міську виборчу комісію на виконання рішення суду розглянути документи щодо реєстрації кандидатами у депутати осіб, зазначених у вказаному судовому рішенні, з урахуванням виправлення помилок та неточностей в них.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 19, частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області від 5 жовтня 2015 року № 83 "Про виконання постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2015 року у справі № 823/5042/15".

2. Зобов’язати Черкаську міську виборчу комісію Черкаської області вирішити питання щодо реєстрації кандидатами у депутати Черкаської міської ради Брик І.М., Воропая Д.П., Галяна С.В., Глинської Т.І., Дедіченка С.О., Ільєва Д.В., Нагорного О.І., Погостінської Ю.О., Саєнко О.Є., Хіміч Г.П., Шадловського М.В., Ястребова Ю.Ю., включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, з урахуванням виправлених помилок та неточностей в поданих документах, у строк до 9 жовтня 2015 року включно.

3. Звернути увагу Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

4. Копію цієї постанови надіслати Черкаській міській виборчій комісії Черкаської області.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+