21.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 2 жовтня 2015 року № 381 |
+------------------------------+

Про Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Відповідно до частини другої статті 15, частини четвертої статті 19, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пункту 16 частини другої, пунктів 15, 16 частини четвертої, пункту 18 частини п’ятої, пункту 10 частини шостої статті 25, частини дванадцятої статті 85, частин одинадцятої, дванадцятої статті 86, статей 88, 89 Закону України "Про місцеві вибори", частини першої статті 42, частини четвертої статті 45, частин другої, третьої статті 46, частини першої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини четвертої статті 4, частини третьої статті 5, частин другої, третьої статті 8 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", враховуючи рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 7-рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) та від 20 травня 2004 року № 12-рп/2004 (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 31 жовтня 2010 року № 510 "Про Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 жовтня 2015 року № 381 |
+---+-------------------------------------------+

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських, селищних, міських голів, старост сіл і селищ.

1. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.

Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища.

2. Територіальна виборча комісія, яка прийняла рішення про визнання депутата обраним у багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі, про визнання обраним сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення надає такій особі копію відповідного рішення.

3. Територіальна виборча комісія не пізніше дня офіційного оприлюднення результатів виборів повідомляє (рекомендованим листом, телеграмою, факсограмою, телефонограмою тощо) особу, обрану депутатом в багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, про її обрання та про необхідність подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, передбачених Законом та цим Роз’ясненням, а також щодо наслідків неподання таких документів.

Рекомендований лист, телеграма надсилаються особі, обраній депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, після їх реєстрації в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місцевих виборів. Документ, виданий підприємством зв’язку на підтвердження надсилання рекомендованого листа, телеграми, зберігається в комісії.

Про передачу повідомлення (факсограмою, телефонограмою) особі, обраній депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, член комісії, який його передав, складає письмову довідку, в якій зазначає прізвище, ім’я та по батькові обраного депутата, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, який отримав відповідне повідомлення, номер засобу зв’язку, за яким його передано, дату та час такої передачі, а також свої прізвище, ім’я, по батькові та ставить свій підпис. Текст повідомлення після реєстрації в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місцевих виборів та довідка про його передачу зберігаються в комісії.

Особі, обраній депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, відповідне повідомлення може бути вручено одночасно з копією рішення територіальної виборчої комісії про її обрання, про що складається відповідний акт.

4. Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, для її реєстрації протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів подає до територіальної виборчої комісії такі документи:

у разі наявності іншого представницького мандата - копію зареєстрованої заяви про припинення дії такого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради (у разі обрання депутатом особи, яка є депутатом ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу ради на цих же виборах, така заява не подається);

у разі відсутності іншого представницького мандата - заяву про відсутність такого мандата;

у разі обрання особи депутатом у двох або більше багатомандатних виборчих округах - копію заяви (копії заяв) про відмову від іншого депутатського мандата, поданої відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку;

копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України (копія першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"), або копію тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України.

5. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, для її реєстрації протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів подає до територіальної виборчої комісії такі документи:

у разі наявності іншого представницького мандата - копію зареєстрованої заяви про припинення дії такого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради (у разі обрання сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища особи, яка є депутатом ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу ради на цих же виборах, така заява не подається);

копію трудової книжки із записом про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости, селища (крім сільського, селищного, міського голови, обраного на цю ж посаду, та непрацюючих пенсіонерів), засвідченої у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат". Сільський, селищний, міський голова, староста села, селища, обраний на цю ж посаду, подає довідку сільської, селищної, міської ради про те, що він є сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища і його трудова книжка знаходиться у відповідній раді;

копію чи витяг із наказу (розпорядження, рішення, протоколу засідання, загальних зборів колегіального органу тощо) про звільнення з роботи (посади), на підставі якого вчинено відповідний запис у трудовій книжці, засвідчені печаткою підприємства, установи, організації;

у разі відсутності іншого представницького мандата, невиконання роботи (незайняття посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, - заяву про відсутність такого мандата, про невиконання роботи (незайняття посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, села, селища;

копію заяви про зупинення адвокатської діяльності, поданої до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката, - для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність;

копію пенсійного посвідчення - для непрацюючих пенсіонерів;

копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України (копія першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"), або копію тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України.

6. Для реєстрації особи, обраної депутатом у багатомандатному або одномандатному виборчих округах, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, висунутою місцевою організацією політичної партії, документи, передбачені пунктами 4, 5 цього Роз’яснення, подаються нею особисто чи іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або уповноваженим на підставі довіреності від місцевої організації партії її представником.

Для реєстрації особи, обраної депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, який балотувався в порядку самовисування, відповідні документи подаються нею особисто або іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат".

7. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, до територіальної виборчої комісії щодо наявності поважних причин, які перешкоджають поданню нею протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів документів, передбачених пунктами 4, 5 цього Роз’яснення, та подання на їх підтвердження відповідних документів (довідки, у тому числі медичної, листка тимчасової непрацездатності, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відміткою про знаходження фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності тощо), територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк для подання відповідних документів або про відмову у визнанні цих причин поважними.

Рішення територіальної виборчої комісії про визнання причин поважними і встановлення іншого строку для подання відповідних документів або про відмову у визнанні причин поважними приймається не пізніше наступного дня з дня отримання заяви, а в разі отримання такого звернення в останній день установленого двадцятиденного строку для подання відповідних документів - невідкладно у цей день.

8. У п’ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у пунктах 4, 5 цього Роз’яснення, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

9. У разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчих списків місцевої організації політичної партії, депутатом у двох або більше багатомандатних виборчих округах такий кандидат має право звернутися для його реєстрації депутатом лише однієї місцевої ради.

10. Якщо кандидат, включений до виборчого списку місцевої організації політичної партії, одночасно обраний депутатом у багатомандатному виборчому окрузі та депутатом в одномандатному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою чи старостою села, селища, такий кандидат має право звернутися до однієї територіальної виборчої комісії щодо реєстрації його депутатом в одномандатному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою чи старостою села, селища.

11. Кандидат у депутати, включений до виборчого списку місцевої організації політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі, у разі одночасного обрання його депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою або старостою села, селища невідкладно після отримання рішення територіальної виборчої комісії про визнання депутата в одномандатному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища обраним повідомляє відповідно виборчу комісію Автономної Республіки Крим, обласну, районну, міську, районну в місті виборчу комісію, яка встановлює результати відповідних виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про обрання його депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища.

У такому разі відповідна територіальна виборча комісія протягом одного дня з дня отримання такого повідомлення або відповідного повідомлення Центральної виборчої комісії приймає рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації політичної партії, про що повідомляє відповідного кандидата у депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення, реєструє його в установленому Законом порядку та згідно із цим Роз’ясненням.

12. У разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи (пункт 7 цього Роз’яснення), обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, документів, передбачених пунктом 4 цього Роз’яснення, територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в депутати від відповідної місцевої організації партії та реєструє його в установленому Законом порядку та згідно із цим Роз’ясненням.

Про прийняття зазначеного рішення територіальна виборча комісія повідомляє відповідного кандидата у депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення.

13. У разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи (пункт 7 цього Роз’яснення), обраної депутатом в одномандатному виборчому окрузі, документів, передбачених пунктом 4 цього Роз’яснення, територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася відповідно від депутатського мандата, та у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення призначає в цьому виборчому окрузі повторні вибори.

14. У разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи (пункт 7 цього Роз’яснення), обраної на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, документів, передбачених пунктом 5 цього Роз’яснення, територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася відповідно від посади сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, та у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення призначає повторні вибори відповідно сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

15. Територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, такою, яка відповідно не набула представницького мандата депутата, сільського, селищного міського голови, старости села, селища, у разі виникнення (виявлення) у період після встановлення результатів відповідних місцевих виборів до реєстрації цієї особи депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища обставин, зазначених у пунктах 3, 4, 6 частини першої, пунктах 3, 4, 6 частини другої, частині восьмій статті 47 Закону, а саме:

- припинення її громадянства України;

- визнання її недієздатною;

- набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину (стосовно особи, обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, - набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину);

- її смерті.

Таке рішення територіальна виборча комісія приймає у п’ятиденний строк з дня отримання офіційних документів уповноважених органів або посадових осіб, що підтверджують відповідні обставини.

На підставі рішення про визнання особи, обраної депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, такою, яка відповідно не набула представницького мандата депутата, сільського, селищного міського голови, старости села, селища, територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення призначає повторні вибори депутата у відповідному одномандатному виборчому окрузі, повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

На підставі рішення про визнання особи, обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, такою, яка не набула представницького мандата депутата, територіальна виборча комісія визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі.

16. Копії рішень територіальної виборчої комісії, зазначені в пунктах 8, 11 - 15 цього Роз’яснення, невідкладно надсилаються до Центральної виборчої комісії.

17. У разі якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпано, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

У такому випадку реєстрація особи, обраної депутатом, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією з дотриманням порядку, передбаченого статтею 89 Закону, та згідно з пунктом 4 цього Роз’яснення.

Територіальна виборча комісія надсилає копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття.

18. Територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів місцевої ради в кількості не менш як двох третин від загального складу ради скликає першу сесію новообраної ради.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

19. Верховна Рада Автономної Республіки Крим збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після обрання не менше двох третин від установленого числа депутатів.

Першу сесію відкриває і веде до обрання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим голова виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

20. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів.

Повноваження сільського, селищного, міського голови, старости села, селища починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради рішення про його обрання.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+