21.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 2 жовтня 2015 року № 380 |
+------------------------------+

Про Роз’яснення положень Закону України "Про місцеві вибори" щодо перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для надання йому можливості голосування за місцем перебування на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пункту 2 частини другої статті 26, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої, частин п’ятої - восьмої статті 78 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 1, 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення положень Закону України "Про місцеві вибори" щодо перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для надання йому можливості голосування за місцем перебування на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додається).

2. Цю постанову надіслати Міністерству охорони здоров’я України для забезпечення видачі медичними установами за зверненнями виборців, тимчасово не здатних самостійно пересуватися, передбачених Законом України "Про місцеві вибори" медичних довідок про стан здоров’я та надання відповідей на запити дільничних виборчих комісій з місцевих виборів про підтвердження достовірності виданих медичних довідок, а також надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 жовтня 2015 року № 380 |
+---+--------------------------------------------+

РОЗ’ЯСНЕННЯ положень Закону України "Про місцеві вибори" щодо перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для надання йому можливості голосування за місцем перебування на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для надання йому можливості голосування за місцем перебування на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ.

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія з місцевих виборів (далі - дільнична виборча комісія) надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

Виборець, який тимчасово нездатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування, особисто, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням надати йому можливість голосувати за місцем свого перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, яка засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно. Така заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених Законом.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

2. Заява виборця реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем проживання (перебування) дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної (спеціальної) виборчої дільниці (далі - журнал реєстрації заяв) (додаток 6 до постанови Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228 "Про Порядок організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів"), де, зокрема, зазначаються дата і час надходження такої особистої заяви, прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця-заявника, адреса місця проживання (перебування) виборця, назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця (графи 2 - 5 журналу реєстрації заяв).

3. Під час організації голосування виборців за місцем їх перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані до дня виборів перевірити факт тимчасової нездатності кожного такого виборця самостійно пересуватися.

Для здійснення вказаної перевірки рішенням дільничної виборчої комісії визначаються не менше трьох членів комісії, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу цієї дільничної виборчої комісії (місцевих організацій різних політичних партій, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища).

4. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно здійснюється до прийняття на засіданні дільничної виборчої комісії (не пізніше 24 години останньої суботи перед днем голосування) рішення щодо включення виборця до витягу із списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно.

5. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися здійснюється з метою встановлення факту:

написання виборцем, включеним до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, заяви про надання йому можливості голосувати за місцем свого проживання;

написання виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, заяви про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму;

видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, яка засвідчує тимчасову нездатність його пересуватися самостійно;

необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

6. Таку перевірку, не порушуючи при цьому прав та свобод виборця, проводять визначені для цього члени дільничної виборчої комісії:

щодо факту написання заяви виборцем - шляхом особистого відвідування за адресою проживання (за місцем перебування), зазначеною у заяві виборця, та/або опитування такого виборця за вказаним ним номером телефону;

щодо факту видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, яка засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно, - шляхом звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки про стан здоров’я виборця чи уточнення відомостей, зазначених у цій довідці;

щодо факту необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, - шляхом звернення до керівника відповідного закладу охорони здоров’я із запитом про підтвердження факту призначення постільного режиму.

7. Звернення до медичної установи, керівника закладу охорони здоров’я може здійснюватися шляхом надсилання листа, телеграми, телефонограми, факсограми тощо, що підписується визначеними для проведення такої перевірки членами дільничної виборчої комісії.

При цьому відповідь на таке звернення може надаватися письмово або усно, із зазначенням її змісту у довідці, що складається визначеними для здійснення такої перевірки членами дільничної виборчої комісії.

8. Прізвища, імена, по батькові членів комісії, які перевіряли факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися, а також результат такої перевірки зазначаються відповідно у графах 6, 7 журналу реєстрації заяв.

9. Результат проведеної перевірки враховується дільничною виборчою комісією під час прийняття рішення щодо включення виборця, від якого надійшла заява про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування, до витягу із списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно.

10. У разі непідтвердження факту написання заяви виборцем та/або видачі довідки про стан здоров’я виборця, яка засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно, факту необхідності дотримання постільного режиму виборцем дільнична виборча комісія приймає рішення про відмову в наданні такому виборцю можливості голосувати за місцем перебування у зв’язку з непідтвердженням факту його тимчасової нездатності пересуватися самостійно, про що зазначається у графі 8 журналу реєстрації заяв.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+