21.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   27.08.2015  № 442    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2015 р.
за № 1097/27542 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 25.02.2010 № 82

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” та від 07 листопада 2007 року № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” НАКАЗУЮ:

1. Абзац другий пункту 5 Iнструкцiї про порядок зарахування до вислуги років на пенсію періодів служби військовослужбовців, виконання обов’язків яких пов’язане із систематичними стрибками з парашутом, затвердженої наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року № 82, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за № 222/17517 (із змінами), викласти в такій редакції:

“Військовослужбовцям (крім тих, які проходять службу на посадах, де виконання обов’язків пов’язане із систематичним виконанням стрибків з парашутом), які протягом календарного року переведені (прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу) (або особам офіцерського складу, призваних на військову службу із запасу) до військових частин, з’єднань, військових навчальних закладів, указаних в пункті 2 цієї Інструкції, на посади, пов’язані із систематичним здійсненням стрибків з парашутом, норма стрибків з парашутом, яка надає право на пільгове обчислення років військової служби, визначається пропорційно часу, вислуженому в поточному році, з дня вступу до виконання обов’язків за посадою.”.

2. Затвердити Зміни до Переліку посад військовослужбовців органів військового управління, об’єднань, з’єднань, військових навчальних закладів, військових частин, військова служба яких пов’язана із систематичними стрибками з парашутом (у разі виконання річних норм стрибків з парашутом), які мають право на встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсії та отримання надбавки за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя, затвердженого наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року № 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за № 223/17518 (із змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
27.08.2015  № 442 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2015 р.
за № 1097/27542 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Переліку посад військовослужбовців органів військового управління, з’єднань, об’єднань, військових навчальних закладів, військових частин, військова служба яких пов’язана із систематичними стрибками з парашутом (у разі виконання річних норм стрибків з парашутом), які мають право на встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсії та отримання надбавки за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя

1. Рядок 39 викласти в такій редакції:

+----+--------------------------------------------+---+
| 1 |           2           | 3 |
+----+--------------------------------------------+---+
| 39 |     Військова частина В4745      |  |
|  | (усі посади військовослужбовців за штатом) |  |
+----+--------------------------------------------+---+

”.

2. Перелік після рядка 40 доповнити новими рядками 41 - 45 такого змісту:

+----+--------------------------------------------+---+
| 1 |           2           | 3 |
+----+--------------------------------------------+---+
| 41 |     Військова частина В2250      |  |
|  | (усі посади військовослужбовців за штатом) |  |
+----+--------------------------------------------+---+
| 42 |     Військова частина А1493      |  |
|  | (усі посади військовослужбовців за штатом) |  |
+----+--------------------------------------------+---+
| 43 |     Військова частина А3204      |  |
|  | (усі посади військовослужбовців за штатом) |  |
+----+--------------------------------------------+---+
| 44 |     Військова частина А2900      |  |
|  | (усі посади військовослужбовців за штатом) |  |
+----+--------------------------------------------+---+
| 45 |     Військова частина А0987      |  |
|  | (усі посади військовослужбовців за штатом) |  |
+----+--------------------------------------------+---+

”.

+-----------------------------+-------------+
| Тимчасово виконуючий
обов’язки командувача
Високомобільних десантних
військ Збройних Сил України
полковник | І.В. Луньов |
+-----------------------------+-------------+