22.10.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 13 жовтня 2015 р. № 833 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку та умов надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727 “Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2524), зміни, що додаються.

2. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між обласними бюджетами в обсязі 1 000 000 тис. гривень, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2015 р. № 833 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку та умов надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Дотація розподіляється у два етапи:

перший етап - між місцевими бюджетами у таких пропорціях:

- не менш як 20 відсотків - для обласних бюджетів;

- не більш як 80 відсотків - для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

другий етап - між обласними бюджетами.”.

2. Абзац перший пункту 7 після слова “дотації” доповнити словами “на першому етапі”.

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Розрахунок обсягу дотації на другому етапі для обласних бюджетів здійснюється за такою формулою:

Strozrim(ob) = Stzo2 х Pipr(ob),

де Strozrim(ob) - розрахунковий обсяг дотації для обласного бюджету;

Stzo2 - обсяг дотації, передбачений для розподілу між обласними бюджетами на другому етапі;

Pipr(ob) - показник питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області у поточному році, який визначається за такою формулою:

Pipr(ob) = Ipr(ob)/∑ Ipr(ob),

де Ipr(ob) - приведений індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області, який визначається за такою формулою:

Ipr(ob) = 1 + (1– Iоb),

де Iob - індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області, який визначається за такою формулою:

Iob = (Dob/Nob)) / (∑Dob/∑Nob),

де Dob - фактичні надходження доходів місцевих бюджетів області, зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 Бюджетного кодексу України, за звітний період поточного року;

Nob - чисельність наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду.

У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої таких областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII та від 20 травня 2015 р. № 457-VIII і 458-VIII.”.

+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2015 р. № 833 |
+---+---------------------------------------+

РОЗПОДІЛ стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між обласними бюджетами

(тис. гривень)

+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг стабілізаційної дотації |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 02100000000 |        Обласний бюджет Вінницької області        |      45 476,1      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 03100000000 |        Обласний бюджет Волинської області        |      50 253,8      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 04100000000 |      Обласний бюджет Дніпропетровської області      |       19 064      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 05100000000 |        Обласний бюджет Донецької області        |       27 671      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 06100000000 |       Обласний бюджет Житомирської області       |      44 853,7      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 07100000000 |       Обласний бюджет Закарпатської області       |      53 940,5      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 08100000000 |       Обласний бюджет Запорізької області        |      29 805,2      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 09100000000 |      Обласний бюджет Івано-Франківської області      |      52 904,6      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 10100000000 |        Обласний бюджет Київської області        |      24 381,3      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 11100000000 |      Обласний бюджет Кіровоградської області       |      42 744,3      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 12100000000 |        Обласний бюджет Луганської області        |      41 252,8      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 13100000000 |        Обласний бюджет Львівської області        |      40 319,9      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 14100000000 |       Обласний бюджет Миколаївської області       |      37 943,2      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 15100000000 |        Обласний бюджет Одеської області        |      36 919,1      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 16100000000 |       Обласний бюджет Полтавської області        |      28 856,8      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 17100000000 |       Обласний бюджет Рівненської області        |      48 730,5      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 18100000000 |        Обласний бюджет Сумської області        |      42 009,9      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 19100000000 |       Обласний бюджет Тернопільської області       |      54 679,2      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 20100000000 |       Обласний бюджет Харківської області        |      35 570,1      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 21100000000 |       Обласний бюджет Херсонської області        |      50 728,8      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 22100000000 |       Обласний бюджет Хмельницької області       |      46 776,2      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 23100000000 |        Обласний бюджет Черкаської області        |      44 083,3      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 24100000000 |       Обласний бюджет Чернівецької області       |       56 905      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| 25100000000 |       Обласний бюджет Чернігівської області       |      44 130,7      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|  Усього  |                                |      1 000 000      |
+-------------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------+