22.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 9 жовтня 2015 року № 415 |
+------------------------------+

Про заяви Партії "Відродження" та Одеської обласної організації Партії "Відродження", зареєстровані в Центральній виборчій комісії 6 жовтня 2015 року за № 21-34-10656 та № 21-34-10662

До Центральної виборчої комісії 6 жовтня 2015 року надійшли заяви Партії "Відродження" та Одеської обласної організації Партії "Відродження", зареєстровані в Центральній виборчій комісії за№ 21-34-10656 та № 21-34-10662 відповідно, щодо прийняття Одеською обласною виборчою комісією постанов від 29 вересня 2015 року № 21 - 47, якими Аксентію Павлу Михайловичу, Алексейчук Лілії Олексіївні, Андросюк Людмилі Микитівні, Браткевич Оксані Олександрівні, Гайдук Ользі Леонідівні, Гранич Ользі Миколаївні, Гудю Едуарду Дмитровичу, Жинчіну Володимиру Іллічу, Загодіренку Олександру Олександровичу, Карачебану Олександру Миколайовичу, Карпенку Олександру Миколайовичу, Кобильнікову Олексію Борисовичу, Комаровій Ірині Леонідівні, Мельник Людмилі Володимирівні, Мочуляку Валерію Михайловичу, Назарик Світлані Олексіївні, Недозимованному Ігорю Сергійовичу, Ободовському Олександру Борисовичу, Переправку Юрію Павловичу, Петровій Олені Сергіївні, Попу Віктору Степановичу, Разумову Віталію Вікторовичу, Скічку Ігорю Володимировичу, Скопкіну Сергію Івановичу, Ткачу Володимиру Григоровичу, Угрюмовій Ірині Михайлівні, Усінову Олександру Тейфуковичу відмовлено в реєстрації кандидатами в депутати Одеської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включеними до виборчого списку кандидатів у депутати Одеської обласної організації Партії "Відродження".

У заявах суб’єкти звернення, вказуючи на невідповідність зазначених рішень Одеської обласної виборчої комісії вимогам Закону України "Про місцеві вибори" з наведених у заявах обґрунтувань, просять у межах передбачених законом повноважень Центральної виборчої комісії вжити вичерпних заходів, спрямованих на сприяння в реалізації виборчих прав, гарантованих Конституцією України та законами України, встановити одноразове грубе порушення Одеською обласною виборчою комісією Закону України "Про місцеві вибори", достроково припинити повноваження всього складу цієї комісії та прийняти рішення про утворення її у новому складі.

Розглянувши наявні матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Спеціальним законом, який регламентує основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, є Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Пунктом 2 частини шостої статті 25 Закону передбачено, що міська виборча комісія реєструє кандидатів у депутати міської ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій політичних партій.

Одеська обласна організація Партії "Відродження" 26 вересня 2015 року подала до Одеської обласної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

Розглянувши подані документи, Одеська обласна виборча комісія встановила невідповідність окремих з них вимогам Закону, у зв’язку з чим 29 вересня 2015 року прийняла постанови від 29 вересня 2015 року № 21 - 47, якими Аксентію Павлу Михайловичу, Алексейчук Лілії Олексіївні, Андросюк Людмилі Микитівні, Браткевич Оксані Олександрівні, Гайдук Ользі Леонідівні, Гранич Ользі Миколаївні, Гудю Едуарду Дмитровичу, Жинчіну Володимиру Іллічу, Загодіренку Олександру Олександровичу, Карачебану Олександру Миколайовичу, Карпенку Олександру Миколайовичу, Кобильнікову Олексію Борисовичу, Комаровій Ірині Леонідівні, Мельник Людмилі Володимирівні, Мочуляку Валерію Михайловичу, Назарик Світлані Олексіївні, Недозимованному Ігорю Сергійовичу, Ободовському Олександру Борисовичу, Переправку Юрію Павловичу, Петровій Олені Сергіївні, Попу Віктору Степановичу, Разумову Віталію Вікторовичу, Скічку Ігорю Володимировичу, Скопкіну Сергію Івановичу, Ткачу Володимиру Григоровичу, Угрюмовій Ірині Михайлівні, Усінову Олександру Тейфуковичу відмовлено в реєстрації кандидатами в депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Одеської обласної ради, включеними до виборчого списку кандидатів у депутати Одеської обласної організації Партії "Відродження".

Не погоджуючись із вказаними рішеннями Одеської обласної виборчої комісії, Одеська обласна організація Партії "Відродження" оскаржила їх у судовому порядку.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 4 жовтня 2015 року в справі № 815/5951/15, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 8 жовтня 2015 року, постанови Одеської обласної виборчої комісії від 29 вересня № 21 - 47, якими Аксентію Павлу Михайловичу, Алексейчук Лілії Олексіївні, Андросюк Людмилі Микитівні, Браткевич Оксані Олександрівні, Гайдук Ользі Леонідівні, Гранич Ользі Миколаївні, Гудю Едуарду Дмитровичу, Жинчіну Володимиру Іллічу, Загодіренку Олександру Олександровичу, Карачебану Олександру Миколайовичу, Карпенку Олександру Миколайовичу, Кобильнікову Олексію Борисовичу, Комаровій Ірині Леонідівні, Мельник Людмилі Володимирівні, Мочуляку Валерію Михайловичу, Назарик Світлані Олексіївні, Недозимованному Ігорю Сергійовичу, Ободовському Олександру Борисовичу, Переправку Юрію Павловичу, Петровій Олені Сергіївні, Попу Віктору Степановичу, Разумову Віталію Вікторовичу, Скічку Ігорю Володимировичу, Скопкіну Сергію Івановичу, Ткачу Володимиру Григоровичу, Угрюмовій Ірині Михайлівні, Усінову Олександру Тейфуковичу відмовлено в реєстрації кандидатами в депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Одеської обласної ради, включеними до виборчого списку кандидатів у депутати Одеської обласної організації Партії "Відродження", визнано протиправними та скасовано.

Разом з тим, одночасно з визнанням протиправними постанов Одеської обласної виборчої комісії судом не встановлено факту одноразового грубого порушення чи систематичного порушення нею Конституції України та Закону.

На виконання зазначених рішень суду Одеська обласна виборча комісія ухвалила постанову від 8 жовтня 2015 року № 89 "Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від Одеської обласної організації Партії "Відродження", якою зареєструвала Аксентія П.М., Алексейчук Л.О., Андросюк Л.М., Браткевич О.О., Гайдук О.Л., Гранич О.М., Гудя Е.Д., Жинчіна В.І., Загодіренка О.О., Карачебана О.М., Карпенка О.М., Кобильнікова О.Б., Комарову І.Л., Мельник Л.В., Мочуляка В.М., Назарик С.О., Недозимованного І.С., Ободовського О.Б., Переправка Ю.П., Петрову О.С., Попа В.С., Разумова В.В., Скічка І.В., Скопкіна С.І., Ткача В.Г., Угрюмову І.М., Усінова О.Т. кандидатами в депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Одеської обласної ради.

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія зазначає, що Одеська обласна виборча комісія прийняла відповідне рішення з метою поновлення порушених прав суб’єктів виборчого процесу, виконавши рішення суду.

Наявна в Центральній виборчій комісії інформація не дає підстав для встановлення факту одноразового грубого порушення Одеською обласною виборчою комісією вимог Конституції України та законів України.

Отже, підстави для дострокового припинення повноважень усього складу Одеської обласної виборчої комісії відсутні.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

У порядку здійснення контролю за дотриманням та однаковим застосування законів України, принципів виборчого процесу, недопущення порушення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія звертає увагу Одеської обласної виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 19, пункту 1 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернути увагу Одеської обласної виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

2. Копії цієї постанови надіслати Одеській обласній виборчій комісії, Партії "Відродження" та Одеській обласній організації Партії "Відродження".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+