22.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 8 жовтня 2015 року № 404 |
+------------------------------+

Про заяву Територіальної організації Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Енергодар Запорізької області, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 7 жовтня 2015 року за № 21-34-11038

До Центральної виборчої комісії 7 жовтня 2015 року надійшла заява Територіальної організації Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Енергодар Запорізької області, в якій повідомляється про прийняття Енергодарською міською виборчою комісією Запорізької області рішення про скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Енергодарської міської ради Запорізької області та кандидата на посаду Енергодарського міського голови, висунутих указаною місцевою організацією політичної партії.

У заяві суб’єкт звернення вказує на невідповідність зазначеного рішення Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області (далі - Енергодарська міська виборча комісія) вимогам Закону України "Про місцеві вибори" з наведених у заяві обґрунтувань та просить розглянути за власною ініціативою питання про скасування цього рішення.

Також до Центральної виборчої комісії 8 жовтня 2015 року надійшла доповідна записка голови Енергодарської міської виборчої комісії Голіщева В.Ю., в якій вказується, що постанова цієї виборчої комісії від 6 жовтня 2015 року № 52 "Про скасування рішення про реєстрацію кандидатів в депутати в багатомандатному виборчому окрузі та скасування рішення Енергодарської міської ради та кандидата на посаду міського голови" є такою, що суперечить законодавству України та прийнята з перевищенням повноважень виборчої комісії.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому вказаним Законом порядку.

Вивчивши наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

За змістом частини першої статті 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України.

Спеціальним законом, який регламентує основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, є Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закону).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Частиною першою статті 47 Закону визначено, що територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости в разі:

1) звернення відповідного кандидата в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за 19 днів до дня голосування, із письмовою заявою про відмову від балотування. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) звернення місцевої організації партії, яка висунула відповідного кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за 19 днів до дня голосування, про скасування рішення про його реєстрацію відповідно до рішення цієї місцевої організації партії. Це звернення відкликанню не підлягає;

3) припинення громадянства України кандидата;

4) визнання судом кандидата недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

5) порушення вимог частин третьої - п’ятої статті 35 Закону;

6) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, за яких особу не може бути обрано депутатом або сільським, селищним, міським головою, старостою відповідно до статті 9 Закону;

7) ліквідації місцевої організації партії, яка висунула кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидата в депутати.

Згідно з частиною другою статті 47 Закону територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з виключенням його з виборчого списку в разі:

1) звернення кандидата в депутати в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за 19 днів до дня виборів, з письмовою заявою про відмову балотуватися у багатомандатному виборчому окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) звернення місцевої організації партії в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за 19 днів до дня голосування, про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати відповідно до рішення цієї місцевої організації. Це звернення відкликанню не підлягає;

3) припинення громадянства України кандидата в депутати;

4) визнання судом кандидата в депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

5) порушення вимог частин третьої - п’ятої статті 35 Закону;

6) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою, старостою відповідно до статті 9 Закону.

Рішення про реєстрацію всіх кандидатів, висунутих місцевою організацією партії, територіальна виборча комісія скасовує в разі ліквідації цієї місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати (частина четверта статті 47 Закону).

Крім того, згідно з частиною п’ятою вказаної статті Закону територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів, висунутих місцевою організацією партії, у разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки цієї місцевої організації партії або партії в цілому вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Енергодарська міська виборча комісія 29 вересня 2015 року прийняла постанови № 24 та № 25, якими зареєструвала кандидатом на посаду Енергодарського міського голови Музику П.О., висунутого Територіальною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Енергодар Запорізької області, та кандидатів у депутати Енергодарської міської ради, включених до виборчого списку цієї місцевої організації партії.

Водночас за результатами розгляду скарги Енергодарської міської партійної організації Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" постановою від 6 жовтня 2015 року № 52 Енергодарська міська виборча комісія скасувала свої постанови від 29 вересня 2015 року № 24 та № 25.

Як вбачається зі змісту постанови Енергодарської міської виборчої комісії від 6 жовтня 2015 року № 52, підставою для скасування нею своїх рішень про реєстрацію кандидата на посаду міського голови Музики П.О., висунутого Територіальною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Енергодар Запорізької області, та про реєстрацію кандидатів у депутати Енергодарської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку цієї місцевої організації партії, стало порушення Територіальною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Енергодар Запорізької області порядку висування кандидатів, а саме: вимог частини п’ятої статті 37 Закону щодо строків повідомлення місцевою організацією партії про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів.

Разом з тим, Центральна виборча комісія зазначає, що порушення вимог частини п’ятої статті 37 Закону не є визначеною Законом підставою для скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду міського голови.

Крім того, порядок розгляду скарг виборчими комісіями встановлено розділом XIII Закону та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок).

Так, згідно з частиною шостою статті 94 Закону та пунктом 3.2 Порядку рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, її члена оскаржуються виключно до суду.

Якщо скаргу подано неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті (частина одинадцята статті 97 Закону та пункт 9.3 Порядку).

Водночас, як вбачається з постанови Енергодарської міської виборчої комісії від 6 жовтня 2015 року № 52, скаргу Енергодарською міською партійною організацією Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" на рішення зазначеної виборчої комісії було подано до неналежного суб’єкта її розгляду, що є підставою для залишення цієї скарги без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, постанову Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області від 6 жовтня 2015 року № 52 "Про скасування рішення про реєстрацію кандидатів в депутати в багатомандатному виборчому окрузі та скасування рішення Енергодарської міської ради та кандидата на посаду міського голови" прийнято з порушенням законодавства України про місцеві вибори. При цьому під час прийняття вказаної постанови за результатами розгляду скарги на рішення самої комісії Енергодарська міська виборча комісія вийшла за межі своїх повноважень.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

За змістом пункту 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

Частиною дев’ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом. Разом з тим, згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

З огляду на вказане Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Енергодарської міської виборчої комісії від 6 жовтня 2015 року № 52 "Про скасування рішення про реєстрацію кандидатів в депутати в багатомандатному виборчому окрузі та скасування рішення Енергодарської міської ради та кандидата на посаду міського голови" як таку, що суперечить законодавству України про місцеві вибори та прийнята з перевищенням повноважень зазначеної виборчої комісії.

Крім того, Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернути увагу Енергодарської міської виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час організації підготовки та проведення місцевих виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 19, частини першої статті 24, частини дев’ятнадцятої статті 27, частин першої, другої, четвертої та п’ятої статті 47, частини шостої статті 94, частини одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 1 - 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області від 6 жовтня 2015 року № 52 "Про скасування рішення про реєстрацію кандидатів в депутати в багатомандатному виборчому окрузі та скасування рішення Енергодарської міської ради та кандидата на посаду міського голови".

2. Зобов’язати Енергодарську міську виборчу комісію Запорізької області повторно розглянути на своєму засіданні скаргу Енергодарської міської партійної організації Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" та прийняти рішення з урахуванням положень частини одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори".

3. Звернути увагу Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час організації підготовки та проведення місцевих виборів.

4. Копії цієї постанови надіслати Енергодарській міській виборчій комісії Запорізької області, кандидату на посаду Енергодарського міського голови Музиці П.О. та Територіальній організації Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Енергодар Запорізької області.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+