22.10.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 7 жовтня 2015 р. № 829 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до переліку органів ліцензування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 18     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. № 829 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до переліку органів ліцензування

1. У пункті 10:

1) у графі “Найменування органу ліцензування” слова “Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками” замінити словами “Державна служба з лікарських засобів”;

2) у графі “Вид господарської діяльності” слова і цифру “культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку” виключити.

2. Доповнити перелік пунктом 10-1 такого змісту:

+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| “Орган ліцензування |                                                                                                     Вид господарської діяльності                                                                                                     |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   10-1. ДСКН   | культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку”. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. У пункті 16 у графі “Найменування органу ліцензування” слова “Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів” замінити словом “Держветфітослужба”.

4. Пункт 21 викласти в такій редакції:

+-----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| “Орган ліцензування |                                       Вид господарської діяльності                                       |
+-----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21. Укртрансінспекція | перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом”. |
+-----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Доповнити перелік пунктом 21-1 такого змісту:

+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  “Орган ліцензування  |                   Вид господарської діяльності                   |
+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21-1. Укрморрічінспекція | перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом”. |
+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+