22.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 2 жовтня 2015 року № 385 |
+------------------------------+

Про дострокове припинення повноважень усього складу Слов’янської міської виборчої комісії Донецької області

До Центральної виборчої комісії 1 жовтня 2015 року надійшло звернення голови Слов’янської міської виборчої комісії Донецької області (далі - Слов’янська міська виборча комісія) Курдюкової Н.Є., датоване тим самим днем, за № 01-184 разом з доданими документами, в якому повідомляється про неприйняття цією виборчою комісією рішення щодо реєстрації кандидата на посаду Слов’янського міського голови Ляха В.М., висунутого територіальною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Слов’янськ Донецької області, за результатами розгляду поданих для його реєстрації документів.

Розглянувши зазначене звернення та додані до нього матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Спеціальним законом, який регламентує основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, є Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Пунктом 2 частини шостої статті 25 Закону передбачено, що міська виборча комісія реєструє кандидатів на посаду міського голови.

При цьому частиною першою стаття 43 Закону встановлено, що кандидат на посаду міського голови реєструється відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 40 Закону.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду міського голови та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації (частина четверта статті 43 Закону).

Відтак на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року останнім днем для прийняття територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації є 1 жовтня 2015 року.

До Слов’янської міської виборчої комісії документи щодо реєстрації Ляха В.М. кандидатом на посаду Слов’янського міського голови, висунутого територіальною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Слов’янськ Донецької області, надійшли 30 вересня 2015 року, що підтверджується довідкою про прийняття цією виборчою комісією відповідних документів від зазначеної територіальної організації політичної партії.

Проте, як вбачається з доданих до звернення протоколів засідань Слов’янської міської виборчої комісії від 30 вересня 2015 року № 6 та № 7 та від 1 жовтня 2015 року № 8, указана виборча комісія усупереч зазначеним вище положенням Закону рішення про реєстрацію кандидата на посаду міського голови Ляха В.М. або про відмову в його реєстрації в установлений Законом строк не прийняла.

Частиною дванадцятою статті 15 Закону передбачено, що днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена законами України.

Центральна виборча комісія зазначає, що вчинення Слов’янською міською виборчою комісією бездіяльності, що полягає в невирішенні питання щодо реєстрації кандидата на посаду міського голови відповідно до частини четвертої статті 43 Закону, порушило гарантоване статтею 38 Конституції України право громадян вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування, що свідчить про одноразове грубе порушення цією комісією положень Закону.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

За змістом частини третьої статті 29 Закону повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів у разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України та законів України.

Склад Слов’янської міської виборчої комісії сформовано постановою Центральної виборчої комісії від 6 вересня 2015 року № 230.

Наявна в Центральній виборчій комісії інформація дає підстави встановити факт одноразового грубого порушення Слов’янською міською виборчою комісією Донецької області вимог Закону.

У порядку здійснення контролю за дотриманням та однаковим застосування законів України та принципів виборчого процесу, недопущення порушення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження усього складу Слов’янської міської виборчої комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 19, частини шостої статті 25, частини третьої статті 29, частин першої та четвертої статті 43 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, пунктами 1 - 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити факт одноразового грубого порушення Слов’янською міською виборчою комісією Донецької області вимог Закону України "Про місцеві вибори".

2. Достроково припинити повноваження усього складу Слов’янської міської виборчої комісії Донецької області у зв’язку з одноразовим грубим порушенням нею Закону України "Про місцеві вибори".

3. Встановити, що місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Слов’янської міської виборчої комісії Донецької області, можуть не пізніше 24 години 4 жовтня 2015 року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу зазначеної комісії.

4. Зобов’язати Слов’янську міську виборчу комісію Донецької області після сформування її нового складу вирішити питання щодо реєстрації кандидатом на посаду Слов’янського міського голови Ляха В.М., висунутого територіальною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Слов’янськ Донецької області, до 6 жовтня 2015 року включно.

5. Копію цієї постанови надіслати Слов’янській міській виборчій комісії Донецької області, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+