30.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 22 жовтня 2015 року № 493 |
+-------------------------------+

Про Порядок передачі Центральній виборчій комісії та обласним, районним, міським, районним у містах, сільським, селищним виборчим комісіям оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року

З метою забезпечення отримання Центральною виборчою комісією та обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними виборчими комісіями оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, відповідно до частини п’ятої статті 13, пункту 8 частини першої статті 24, частин шостої, вісімнадцятої статті 77 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі Центральній виборчій комісії та обласним, районним, міським, районним у містах, сільським, селищним виборчим комісіям оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року (додається).

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, обласним, Київській міській радам вжити заходів щодо сприяння відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування районним, міським (міст обласного значення без районного поділу), районним у містах виборчим комісіям, дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів та органам ведення Державного реєстру виборців в організаційно-технічному забезпеченні здійснення передачі ними оперативної інформації, передбаченої Порядком, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.

3. Районним, міським (міст обласного значення без районного поділу), районним у містах виборчим комісіям забезпечити доведення до відома дільничних виборчих комісій з місцевих виборів Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, а також передачу дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів оперативної інформації, передбаченої цим Порядком.

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям, обласним, Київській міській радам, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідно районних, міських, районних у місті Києві державних адміністрацій, територіальних виборчих комісій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, органів ведення Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 жовтня 2015 року № 493 |
+---+--------------------------------------------+

ПОРЯДОК передачі Центральній виборчій комісії та обласним, районним, міським, районним у містах, сільським, селищним виборчим комісіям оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року

Цей Порядок визначає процедуру передачі дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів Центральній виборчій комісії та обласним, районним, міським, районним у містах, сільським, селищним виборчим комісіям оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року (далі відповідно - дільнична виборча комісія, оперативна інформація, день голосування).

1. Дільнична виборча комісія у день голосування передає відповідній районній, міській (міста обласного значення без районного поділу), районній у місті, сільській, селищній виборчій комісії таку оперативну інформацію:

а) про початок голосування на виборчій дільниці - не пізніше 8 години 30 хвилин;

б) про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування - не пізніше 8 години 30 хвилин;

в) про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування - не пізніше 21 години;

г) про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчій дільниці, упродовж дня голосування - невідкладно після виникнення надзвичайної події.

2. Районна, міська (міста обласного значення без районного поділу), районна в місті виборча комісія узагальнює отриману від дільничних виборчих комісій оперативну інформацію та невідкладно передає обласній, міській (міста обласного значення з районним поділом, міста Києва) виборчій комісії таку оперативну інформацію:

а) про кількість виборчих дільниць, на яких розпочато голосування, та, за наявності, про надзвичайні події, що перешкоджають розпочати голосування, а також про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування;

б) про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування;

в) про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчих дільницях, упродовж дня голосування.

Узагальнена оперативна інформація про кількість виборчих дільниць, на яких розпочато голосування, та, за наявності, про надзвичайні події, що перешкоджають розпочати голосування, про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування та про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчих дільницях, упродовж дня голосування також невідкладно передається відділу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію відповідного району, міста без районного поділу, району в місті.

3. Оперативна інформація, передбачена пунктами 1, 2 цього Порядку, передається головою, а в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем відповідної виборчої комісії або іншим визначеним виборчою комісією членом цієї комісії будь-якими засобами зв’язку (телефоном, факсимільним зв’язком, електронною поштою).

4. Відділ ведення Державного реєстру виборців після отримання від районної, міської (міста обласного значення без районного поділу), районної в місті виборчої комісії узагальненої оперативної інформації, передбаченої абзацом п’ятим пункту 2 цього Порядку, здійснює подальшу передачу Центральній виборчій комісії такої інформації:

а) про кількість виборчих дільниць, на яких розпочато голосування, та, за наявності, про надзвичайні події, що перешкоджають розпочати голосування, - не пізніше 10 години 30 хвилин;

б) про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування - не пізніше 22 години;

в) про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчих дільницях, упродовж дня голосування - невідкладно після отримання відповідної оперативної інформації.

5. Оперативна інформація, що надійшла до Комісії з відділів ведення Державного реєстру виборців, узагальнюється і невідкладно подається Голові Центральної виборчої комісії та членам Комісії.

6. Контроль за повнотою оперативної інформації та своєчасністю її передачі дільничними виборчими комісіями та відділами ведення Державного реєстру виборців здійснюється відповідно районними, міськими (міст обласного значення без районного поділу), районними в містах виборчими комісіями та Службою розпорядника Державного реєстру виборців.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+