30.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 21 жовтня 2015 року № 484 |
+-------------------------------+

Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час здійснення офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій та осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

З метою забезпечення однакового застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час здійснення офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій та осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 24, частин дев’ятої, тринадцятої статті 27, статті 64, частин першої, третьої - сьомої, десятої статті 67, частини восьмої статті 75, частини чотирнадцятої статті 77, частин одинадцятої, дванадцятої статті 78, частин дев’ятої, тринадцятої, п’ятнадцятої, тридцять першої, тридцять четвертої статті 79, частини сьомої статті 80, частини третьої статті 85 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5, 10 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час здійснення офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій та осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додається).

2. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 жовтня 2015 року № 484 |
+---+--------------------------------------------+

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час здійснення офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій та осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) під час здійснення офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій та осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - місцеві вибори).

1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстровані в установленому Законом порядку (далі - офіційні спостерігачі), можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу з відповідних місцевих виборів. Таке спостереження здійснюється ними самостійно і незалежно.

2. Офіційні спостерігачі здійснюють свої повноваження на території України.

3. Питання реєстрації, набуття та дострокового припинення повноважень або скасування реєстрації офіційних спостерігачів регулюється Законом та Порядком реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних міських голів та старост сіл, селищ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 198.

4. Офіційні спостерігачі мають право здійснювати свої повноваження за наявності виданого Центральною виборчою комісією посвідчення встановленої форми та за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.

5. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати офіційних спостерігачів (не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем) під час здійснення ними своїх повноважень виключно для виконання функцій перекладача.

6. Офіційні спостерігачі (не більше двох осіб від однієї організації), а також особи, які їх супроводжують (перекладачі), мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної територіальної та дільничної виборчої комісії з місцевих виборів на їх засіданнях, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів.

7. Офіційний спостерігач під час здійснення повноважень щодо спостереження за виборчим процесом має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидата (кандидатів), на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;

2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування та повторного голосування, зокрема у приміщенні, де проводиться голосування;

4) здійснювати фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

5) підписувати перший примірник акта чи протоколу, складеного територіальною та дільничною виборчою комісією;

6) підписувати контрольні листи, які опускаються у виборчі скриньки;

7) отримувати копії протоколів:

територіальних виборчих комісій про передачу виборчих бюлетенів з місцевих виборів для голосування у відповідних виборчих округах територіальним та дільничним виборчим комісіям;

дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усіх місцевих виборів, організація підготовки та проведення яких здійснюється відповідними дільничними виборчими комісіями, у тому числі з позначкою "Уточнений". При цьому відомості про видачу копій протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій заносяться до актів про видачу копій протоколів, складених за формами, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2015 року № 180 "Про форми протоколів та актів виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, щодо підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (додатки 11 - 15 до постанови);

територіальних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів, про підсумки голосування та про результати місцевих виборів у відповідних виборчих округах, у тому числі з позначкою "Уточнений";

8) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення місцевих виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням також міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

9) утворювати спільно з іншими офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених Законом.

8. Офіційні спостерігачі не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень, опускати його у виборчу скриньку або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу. Ці обмеження також поширюються на осіб, які супроводжують офіційних спостерігачів (перекладачів), під час їх безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+