30.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 16 жовтня 2015 року № 453 |
+-------------------------------+

Про скасування постанови Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області від 13 жовтня 2015 року № 117

До Центральної виборчої комісії 13 жовтня 2015 року надійшла скарга Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів щодо порушення Черкаською міською виборчою комісією Черкаської області (далі - Черкаська міська виборча комісія) законів України, а також невиконання цією комісією постанов Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року № 400 та від 12 жовтня 2015 року № 431.

Зазначену скаргу оформлено без дотримання передбачених статтею 96 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) та розділом 6 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, вимог, а відтак згідно з частиною другою статті 97 Закону та пунктом 6.7 указаного Порядку її повернуто суб’єктові звернення зі скаргою без розгляду з відповідними роз’ясненнями.

Крім того, 14 жовтня 2015 року до Комісії надійшло звернення Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів щодо невиконання Черкаською міською виборчою комісією рішень суду та постанов Центральної виборчої комісії, грубого та систематичного порушення нею положень Закону та прав Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, а також аналогічне за змістом звернення членів Черкаської міської виборчої комісії Костенко А.О., Єрьоменко Г.А., Новілової Т.Б. та Мельник І.В.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку (частина перша статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Враховуючи вищевказане, а також наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

Черкаська міська виборча комісія 10 жовтня 2015 року за результатами розгляду постанови Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року № 400 ухвалила постанову № 100 "Про виконання постанови Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року № 400", виключивши зі своєї постанови від 27 вересня 2015 року № 26 "Про реєстрацію кандидатів в депутати Черкаської міської ради на виборах 25 жовтня 2015 року" пункти 1 та 2 резолютивної частини про реєстрацію 31 кандидата в депутати Черкаської міської ради, включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, та видачу їм посвідчень, чим фактично скасувала реєстрацію цих кандидатів у не передбачений Законом спосіб.

Зважаючи на незаконність указаної постанови Черкаської міської виборчої комісії, Комісія постановою від 12 жовтня 2015 року № 431 скасувала її, повторно зобов’язала цю виборчу комісію вирішити питання щодо реєстрації кандидатами в депутати Черкаської міської ради Брик І.М., Воропая Д.П., Галяна С.В., Глинської Т.І., Дедіченка С.О., Ільєва Д.В., Нагорного О.І., Погостінської Ю.О., Саєнко О.Є., Хіміч Г.П., Шадловського М.В., Ястребова Ю.Ю., включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, з урахуванням виправлених помилок та неточностей у поданих документах, у строк до 13 жовтня 2015 року включно, а також зобов’язала комісію внести зміни до тексту виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів Черкаської міської ради в частині відповідних територіальних виборчих округів.

Станом на 14 жовтня 2015 року Черкаською міською виборчою комісією постанови Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року № 400 та від 12 жовтня 2015 року № 431 належним чином виконані не були, внаслідок чого Комісія встановила факт систематичного порушення Черкаською міською виборчою комісією вимог Конституції України та законів України та достроково припинила повноваження усього її складу (постанова Центральної виборчої комісії від 14 жовтня 2015 року № 441).

Разом з тим, після ухвалення Комісією 14 жовтня 2015 року постанови № 441 до Центральної виборчої комісії факсимільним зв’язком надійшла копія постанови Черкаської міської виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 117 "Про виконання постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2015 року № 431".

З мотивувальної частини вказаної постанови вбачається, що документи, зокрема автобіографії зазначених 12 осіб, включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, виправлено та відповідають вимогам пункту 7 частини першої статті 38 Закону.

Проте замість вирішення питання щодо реєстрації 12 осіб, включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, на виконання постанови Центральної виборчої комісії, Черкаська міська виборча комісія вийшла за межі покладеного на неї зобов’язання і переглянула всі документи, подані цією організацією партії 24 вересня 2015 року для реєстрації кандидатів у депутати, та встановила відсутність копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах. Такий висновок указана комісія зробила на підставі неналежного, на її думку, підписання та оформлення копії відповідного рішення.

Встановивши відсутність одного з документів, необхідних для реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку місцевої організації партії, Черкаська міська виборча комісія визначила, що в неї "були відсутні підстави приймати рішення про реєстрацію кандидатів в депутати, включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів" та прийняла рішення внести зміни до своєї постанови від 27 вересня 2015 року № 26 шляхом виключення пунктів 1 та 2 з її резолютивної частини, чим удруге, як і постановою від 10 жовтня 2015 року № 100, скасованою Центральною виборчою комісією, фактично скасувала реєстрацію кандидатів зазначеної місцевої організації партії у не передбачений Законом спосіб.

Частиною другою статті 46 Закону встановлено, що рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови.

Зважаючи, що під час розгляду документів, поданих Черкаською міською організацією Партії Вільних Демократів для реєстрації кандидатів у депутати Черкаської міської ради та Черкаського міського голови, Черкаська міська виборча комісія не встановила в них інших недоліків, ніж відсутність відомостей в автобіографіях 12 осіб, у неї не було правових підстав для повторного розгляду всіх поданих документів.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

Частиною першою статті 13 зазначеного Закону передбачено, що рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу, в тому числі відповідними виборчими комісіями нижчого рівня.

За змістом частини четвертої статті 19 Закону рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень Комісії відповідно до частини шостої статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Черкаської міської виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 117 "Про виконання постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2015 року № 431" як таку, що суперечить законодавству України про місцеві вибори.

До Центральної виборчої комісії 14 жовтня 2015 року надійшла довідка Черкаської міської виборчої комісії № 87, в якій ідеться, зокрема, про ухвалення цією комісією 12 - 13 жовтня 2015 року постанов про повторне жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Черкаської міської ради, про внесення змін до тексту виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Черкаської міської ради та для голосування в єдиному виборчому окрузі з виборів Черкаського міського голови, про внесення змін до постанови від 27 вересня 2015 року № 24 "Про реєстрацію кандидата на посаду Черкаського міського голови".

На неодноразові запити щодо надання копій зазначених постанов Черкаська міська виборча комісія станом на початок розгляду цього питання Центральною виборчою комісією документів не надала.

Також Центральна виборча комісія вважає за необхідне зазначити таке.

Частиною першою статті 38 Конституції України встановлено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно із частиною першою статі 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України (частина третя статті 19 Закону).

Натомість, як вбачається із викладених вище обставин, Черкаська міська виборча комісія неодноразово послідовно та умисно вчиняла дії та ухвалювала рішення, які не ґрунтуються на вимогах Закону, суперечать прийнятим Центральною виборчою комісією рішенням та порушують права суб’єктів виборчого процесу.

Центральна виборча комісія зауважує, що невиконання Черкаською міською виборчою комісією обов’язкових до виконання рішень комісії вищого рівня підтверджує систематичне і грубе порушення членами територіальної виборчої комісії вимог Конституції України та законодавства України про вибори, а також вбачає наявність у діях членів Черкаської міської виборчої комісії ознак перешкоджання реалізації виборчих прав громадян України, перешкоджання діяльності інших суб’єктів виборчого процесу, в тому числі Центральної виборчої комісії, та складу злочину, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Наявна в Центральній виборчій комісії інформація щодо системних порушень, які вчинялися Черкаською міською виборчою комісією, повноваження усього складу якої достроково припинено постановою Центральної виборчої комісії від 14 жовтня 2015 року № 441, дає підстави для направлення цієї постанови разом з відповідними документами до Генеральної прокуратури України для перевірки та вжиття заходів реагування.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 19, частини дев’ятнадцятої статті 27, частини дев’ятої статті 99 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 1 - 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області від 13 жовтня 2015 року № 117 "Про виконання постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2015 року № 431".

2. Зобов’язати Черкаську міську виборчу комісію Черкаської області доставити до Центральної виборчої комісії належним чином завірені копії постанов цієї міської виборчої комісії від 12 жовтня 2015 року про повторне жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Черкаської міської ради, про внесення змін до тексту виборчого бюлетеня з виборів депутатів Черкаської міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі, про внесення змін до тексту виборчого бюлетеня з виборів Черкаського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі, а також від 13 жовтня 2015 року № 118 про внесення змін до постанови від 27 вересня 2015 року № 24 "Про реєстрацію кандидата на посаду Черкаського міського голови" у строк до 18 жовтня 2015 року включно.

3. Зобов’язати Черкаську міську виборчу комісію Черкаської області вирішити питання щодо реєстрації кандидатами в депутати Черкаської міської ради Брик І.М., Воропая Д.П., Галяна С.В., Глинської Т.І., Дедіченка С.О., Ільєва Д.В., Нагорного О.І., Погостінської Ю.О., Саєнко О.Є., Хіміч Г.П., Шадловського М.В., Ястребова Ю.Ю., включених до виборчого списку Черкаської міської організації Партії Вільних Демократів, з урахуванням виправлення помилок і неточностей у поданих цією місцевою організацією партії документах, у строк до 18 жовтня 2015 року включно.

4. Зобов’язати Черкаську міську виборчу комісію Черкаської області внести зміни до тексту виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів Черкаської міської ради в частині відповідних територіальних виборчих округів.

5. Звернутися до Генеральної прокуратури України щодо перевірки викладених у цій постанові обставин та реагування відповідно до законодавства України.

6. Копії цієї постанови надіслати Черкаській міській виборчій комісії Черкаської області, Черкаській міській організації Партії Вільних Демократів, Бирсану К.М., Бунякіну М.М., Головку Р.О., Єрьоменко Г.А., Карому В.М., Кирносу М.Г., Костенко А.О., Костюк В.П., Котькаловій З.В., Кошовому А.К., Линовіцькій О.Л., Мельник І.В., Новіловій Т.Б., Плахуті В.В., Поповій Л.С., Силенку В.В., Симоненко Т.П., Ситар Є.Я., Тарарикову В.С., а також разом з відповідними матеріалами Генеральній прокуратурі України.

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+