30.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   22.09.2015  № 501    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1182/27627 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та пункту 121 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), з метою покращення якості заміщення офіцерського складу Збройних Сил України цивільними особами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року № 902, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за № 45 /24822, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
22.09.2015 № 501 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1182/27627 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

1. У пункті 1 розділу І:

1) рядок 21 викласти в такій редакції:

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

1

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

21

5549

Офіцер

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

100100, 121000, 250400, 250300, 330300, 500100, 500200, 530100, 531100, 652000

2149.2

Інженер

341000, 344000, 344100

2445.2

Психолог

230100, 240100, 250300, 250400, 260101, 320100, 390400

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2441.2

Економіст

250100

3423

Інспектор

”,

2) рядок 50 викласти в такій редакції:

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

1

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

50

3318

Старший офіцер

290500

3423

Інспектор з кадрів

310100, 310101

3433

Бухгалтер

344000, 344100

2445.2

Психолог

350100

2455.2

Керівник художній

230200, 261001, 430900, 904000

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2421.2

Економіст

250400, 250300, 530100, 652000

2149.2

Інженер

652000

2149.2

Інженер з якості

250100

3423

Інспектор

”.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

102

1. Для органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

103

2578

Відповідальний секретар

330300

3431

Відповідальний секретар редакції

104

4058

Головний інженер

430200, 430600, 430900, 670200

1223.1

Головний інженер

105

4058 1122

Головний інженер - заступник начальника частини

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

106

7242 4058

Заступник начальника відділу - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

107

3175

Головний редактор

330100, 330300

1210.1

Головний редактор газети, журналу

108

1429

Головний технолог

420100

1237.1

Головний технолог

109

9370

Директор Департаменту

Усі ВОС

1231

Директор Департаменту

110

8151

Заступник головного інженера

430200, 521306

2149.2

Інженер

111

7955

Заступник головного редактора

330300

1210.1

Заступник головного редактора

112

3880

Заступник начальника ансамблю з виховної роботи

340001

1229.6

Заступник керівника студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

113

1384

Заступник начальника арсеналу з виховної роботи

340001

2445.2

Психолог

114

3903

Заступник начальника бази

320010

1229.6

Заступник завідувача бази спортивної

115

1416

Заступник начальника бази з виховної роботи

340001

2445.2

Психолог

116

2337

Заступник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

117

7242

Заступник начальника відділу

062600, 250300, 250400, 310100, 310101, 230100, 420100, 850300

1229.7

Заступник начальника відділу

118

7242 0533

Заступник начальника відділу - начальник матеріально-технічного забезпечення та експлуатації казармено-житлового фонду

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної

119

8508

Заступник начальника військового представництва (Головного військового представництва)

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника військового представництва (Головного військового представництва)

120

1209

Заступник начальника Головного управління

620100

1210.1

Заступник начальника Головного управління квартирно-експлуатаційного

121

1209 4058

Заступник начальника Головного управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника Головного управління квартирно-експлуатаційного

122

1105 6154

Заступник начальника оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник художній

123

9062

Заступник начальника служби

310100, 310101

1231

Заступник начальника фінансового відділу

124

0393

Заступник начальника спортивного клубу

320100

1210.1

Заступник голови клубу (спортивного)

125

5278

Заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

126

5278 7301

Заступник начальника управління - начальник відділу

310100, 310101

1229.7

Начальник відділу

310101

1210.1

Заступник начальника територіального управління - начальник відділу

127

5278 4058

Заступник начальника управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

128

0009

Заступник начальника центру

230100

1210.1

Заступник начальника центру

129

0038

Начальник ансамблю

344000

1229.6

Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

130

4553

Начальник бази

320010

1229.6

Завідувач бази спортивної

131

4396

Начальник відділення

170201

1226.2

Начальник колони (автомобільної, механізованої)

261000, 290500, 310101, 330300, 560200

1229.7

Начальник сектору

250300,250400, 991100

1229.7

Завідувач відділення

132

4396 7242

Начальник відділення - заступник начальника відділу

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

133

7301

Начальник відділу

230100, 250100, 290100, 310101, 330300, 344100, 390200, 610200, 470100, 620100, 850300

1229.7

Начальник відділу

350100

2455.2

Керівник художній

134

7301 5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

350100

1229.6

Головний диригент

135

7301 1016

Начальник відділу - заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення

620100

1210.1

Заступник начальника управління квартирно-експлуатаційного

136

7301 0009

Начальник відділу - заступник начальника центру

250400

1229.7

Начальник відділу

137

5884

Начальник військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник військового представництва

138

1419

Начальник Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник Головного військового представництва

139

8488

Начальник Головного управління

220100

1210.1

Начальник Головного управління квартирно-експлуатаційного

140

1541

Начальник групи

250400, 290100, 290500, 310101, 420100, 430100, 430200, 430202, 430300, 430600, 430800, 430900, 431100, 440100, 440104, 441401, 443003, 443100, 444000, 450100, 460200, 461000, 461003, 461100, 461102, 461200, 461202, 461300, 461301, 461600, 470600, 471100, 471200, 472000, 472100, 472800, 472900, 473000, 473100, 481400, 481900, 510200, 521300, 531101, 541000, 560200, 620100, 620300, 670200, 904000

1229.7

Керівник групи

141

1519

Начальник клубу

344000

1229.6

Завідувач клубу

142

2461 4987

Начальник команди - старший тренер

063000

1229.6

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

143

5705

Начальник музею

344000

1229.6

Завідувач музею

144

7393

Начальник оркестру

350100, 350200

1229.6

Головний диригент

145

7393 6154

Начальник оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник музичний

146

7393 6734

Начальник оркестру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

147

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

148

1746

Начальник продовольчої та речової служби

230100, 250100

1229.7

Начальник відділу

149

8710

Начальник речової служби

250400

1229.7

Начальник відділу

150

0491

Начальник складу (що утримується на окремому штаті)

909000

1226.2

Начальник складу (медичного)

151

6198

Начальник служби

241000, 280100, 620100, 670100, 901000, 900101, 990100

1229.7

Начальник відділу

152

0912

Начальник служби охорони праці

620300

1232

Начальник відділу охорони праці

153

0576

Начальник спортивного клубу

320010

1210.1

Голова клубу (спортивного)

154

3382

Начальник управління

220100, 310100

1210.1

Начальник управління

155

2378

Начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

156

4287

Начальник центру

2301002

1210.1

Начальник центру

157

4227 7984

Начальник центру - старший льотчик-випробувач

060102

3143

Старший льотчик-випробувач

158

4287 6734

Начальник центру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

159

0474

Начальник частини

620100

1210.1

Начальник частини квартирно-експлуатаційної (району)

160

1318

Перший заступник начальника Головного управління

220100

1210.1

Перший заступник начальника Головного управління квартирно-експлуатаційного

161

1540 6198

Помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

162

1538 6198

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

163

8702 6198

Помічник начальника бюро з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

164

0506 6198

Помічник командира дивізіону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

165

0992 6198

Помічник командира загону - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

166

9531 7301

Помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник відділу

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

167

1539 6198

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

168

2402

Помічник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

169

4874

Помічник начальника складу з матеріально-технічного забезпечення

230100, 230300

2149.2

Інженер

170

9503

Помічник начальника управління

850300

2429

Юрисконсульт

171

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

”.

У зв’язку з цим рядки 169 - 509 вважати відповідно рядками 172 - 512;

2) доповнити пункт 3 рядком 205 такого змісту:

№ з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

204

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

205

7886

Заступник начальника академії (з клінічної роботи)

900100

1210.1

Заступник директора (ректора, начальника) академії (з клінічної роботи)

”.

У зв’язку з цим рядки 205 - 512 вважати відповідно рядками 206 - 513.

+-------------------------------+------------+
| Директор Військово-медичного
департаменту Міністерства
оборони України
(Головний державний
санітарний лікар
Міністерства оборони України)
генерал-майор медичної служби | А.В. Верба |
+-------------------------------+------------+