30.10.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      31.08.2015  № 1041     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2015 р.
за № 1112/27557 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України

Відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, та Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), з метою приведення діяльності комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 квітня 2015 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2015 року за № 398/26843, що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС (Слівінський В.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
31.08.2015  № 1041 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2015 р.
за № 1112/27557 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України

1. У розділі І:

1) пункт 3 після слів «працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ України» доповнити словами «, особам, які у складі добровольчих формувань, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу МВС»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Для надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС керівники підрозділів, у підпорядкуванні яких вони проходили службу чи працювали, у місячний строк після завершення працівниками ОВС виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою, установленою додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), та документи, зазначені в пункті 3 розділу ІІ цього Положення. У разі коли місце постійної дислокації органу внутрішніх справ (підрозділу) або установи, закладу знаходиться безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, керівники підрозділів подають документи на розгляд Комісії в місячний строк після призначення працівників ОВС на відповідні посади.».

2. У розділі ІІ:

1) підпункт 3 пункту 2 після слів «працівників ОВС» доповнити словами «, свідків, представників органів державної влади»;

2) абзац другий підпункту 3 пункту 3 після слів «витяги з наказів» доповнити словами «керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, інших наказів»;

3) пункт 4 після слова «документів» доповнити словами «(уточненої інформації)».

3. В абзаці першому пункту 2 розділу ІІІ слово «комунікацій» замінити словом «комунікації».

4. Пункт 7 розділу IV викласти в такій редакції:

«7. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам підрозділів, у підпорядкуванні яких проходили (проходять) службу чи працювали (працюють) працівники ОВС, для організації видачі посвідчення учасника бойових дій.».

+------------------------+------------------+
| Начальник
Департаменту кадрового
забезпечення МВС
генерал-майор міліції | В.Р. Слівінський |
+------------------------+------------------+