31.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 21 жовтня 2015 року № 488 |
+-------------------------------+

Про звернення до Міністерства внутрішніх справ України

До Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2015 року надійшли звернення кандидатів у депутати Затоківської селищної ради міста Білгород-Дністровський Одеської області Гули А.С., Кулика С.В., Кушніра Е.І., Попової К.М., Ткачука А.Ю., зареєстровані в Комісії відповідно за № 21-36/1-14045, 21-36/1-14047, 21-36/1-14051, 21-36/1-14040, 21-36/1-14043, в яких ідеться про незаконне втручання у виборчий процес чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, пов’язане із здійсненням реєстрації місця проживання значної кількості осіб у селищі Затока, що входить до складу міста Білгород-Дністровський Одеської області, з метою створення умов із застосуванням підкупу для голосування за певного кандидата, внаслідок чого можуть бути спотворені результати відповідних виборів.

Розглянувши вказане звернення, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною першою статті 38 Конституції України передбачено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Указані принципи виборчого права розкриваються у відповідних положеннях Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон), який визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост.

Зокрема, принцип рівного виборчого права передбачає, що всі громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах, усі кандидати в депутати місцевих рад, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, зареєстровані у встановленому Законом порядку, мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі відповідних місцевих виборів (стаття 4 Закону).

Визначений частиною другою статті 6 Закону інший засадничий принцип - вільності виборів - гарантує виборцям свободу формування та виявлення їх волі. Громадянам України повинні забезпечуватися умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. При цьому частиною третьою статті 6 Закону встановлено заборони щодо застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця.

За змістом частини першої статті 11 Закону виборчий процес місцевих виборів здійснюється, зокрема, на засадах дотримання визначених Законом принципів виборчого права, законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес.

Центральна виборча комісія відзначає, що реєстрація місця проживання громадян України у відповідній адміністративно-територіальній одиниці зумовить їх включення до списків виборців на виборчих дільницях, утворених на цій території.

Таким чином, реєстрація місця проживання осіб у селищі Затока міста Білгород-Дністровський Одеської області, які фактично не є жителями цього селища, з метою створення умов для їх голосування за певного кандидата може призвести до спотворення результатів відповідних місцевих виборів.

Особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом (стаття 100 Закону).

Згідно із Законом України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію і захист виборчих прав громадян України.

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Захист прав і свобод, законних інтересів громадян, а також запобігання правопорушенням та їх припинення віднесено до основних завдань міліції (стаття 2 Закону України "Про міліцію").

Враховуючи викладене, відповідно до статей 3, 4, 6, 11, 100 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 2, 11 - 13, 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надіслати до Міністерства внутрішніх справ України копії звернень кандидатів у депутати Затоківської селищної ради міста Білгород-Дністровський Одеської області Гули А.С., Кулика С.В., Кушніра Е.І., Попової К.М., Ткачука А.Ю. для проведення перевірки викладених у них обставин та реагування відповідно до вимог законодавства.

2. Копії цієї постанови надіслати Гулі А.С., Кулику С.В., Кушніру Е.І., Поповій К.М., Ткачуку А.Ю. та Міністерству внутрішніх справ України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+