31.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 21 жовтня 2015 року № 487 |
+-------------------------------+

Про скаргу Рибалка Є.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 19 жовтня 2015 року за № 21-30-14003

До Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2015 року повторно надійшла скарга Рибалка Євгена Опанасовича, в якій він просить Комісію визнати бездіяльність Височанської селищної виборчої комісії Харківського району Харківської області (далі - Височанська селищна виборча комісія) та члена цієї комісії Дроняєвої О.Б. такою, що не відповідає вимогам частини другої статті 13, частини п’ятнадцятої статті 27, частини сьомої статті 43 та частини другої статті 45 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

На обґрунтування своїх вимог суб’єкт звернення зі скаргою вказує на незабезпечення суб’єктами оскарження можливості ознайомитися з відомостями про кандидатів у депутати Височанської селищної ради Харківського району Харківської області та про кандидатів на посаду Височанського селищного голови, передбаченими частиною восьмою статті 42 та частиною сьомою статті 43 Закону, а також із деклараціями про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру зазначених кандидатів.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Рибалком Є.О. 9 жовтня 2015 року подано до Центральної виборчої комісії скаргу на бездіяльність Височанської селищної виборчої комісії та її члена Дроняєвої О.Б. від 7 жовтня 2015 року.

Відповідно до частини другої статті 97 Закону та пункту 6.7 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок), цю скаргу 9 жовтня 2015 року повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджають її розгляду. Одночасно Рибалку Є.О. було повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

Рибалком Є.О. 19 жовтня 2015 року повторно подано скаргу до Центральної виборчої комісії, в якій він указав за потрібне залучити до розгляду скарги голову та секретаря Височанської селищної виборчої комісії як заінтересованих осіб.

Згідно з частиною другою статті 96 Закону та пунктом 6.6 Порядку до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.

Усупереч таким вимогам до скарги не додано її копій у кількості, яка дорівнює кількості заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Отже, Рибалком Є.О. повторно подано скаргу з допущенням нових недоліків.

Крім того, частинами першою, п’ятою, шостою статті 95 Закону встановлено, що скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону.

Згідно з частиною дванадцятою статті 15 Закону днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена вказаним чи іншими законами України.

За змістом частини четвертої статті 42, частини четвертої статті 43 Закону територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.

Після реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости інформація з поданої ним декларації, за винятком інформації, що є конфіденційною, оприлюднюється територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб (частина друга статті 45 Закону).

Відповідно до частини восьмої статті 42, абзацу другого частини сьомої статті 43 Закону передбачені вказаними положеннями Закону відомості про реєстрацію кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови старости оприлюднюються відповідною територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб не пізніш як за 21 день до дня голосування.

Отже, на місцевих виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів або про відмову в реєстрації не пізніш як на третій день після надходження необхідних документів, але не пізніше 1 жовтня 2015 року включно.

Так, передбачені Законом відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах та кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів повинні були оприлюднюватись у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб не пізніш як до 3 жовтня 2015 року включно.

Скарга Рибалка Є.О. на бездіяльність Височанської селищної виборчої комісії та її члена надійшла до Центральної виборчої комісії вперше 9 жовтня 2015 року, тобто з порушенням строку оскарження, передбаченого частиною першою статті 95 Закону.

Після повернення скарги 9 жовтня 2015 року суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду повторно скарга надійшла до Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2015 року, тобто з порушенням строку, встановленого частиною шостою статті 96 Закону.

Крім того, за змістом частини шостої статті 94 Закону, пункту 3.2 Порядку рішення, дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, можуть бути оскаржені виключно до суду.

Таким чином, Центральна виборча комісія є неналежним суб’єктом розгляду скарги на бездіяльність члена Височанської селищної виборчої комісії.

Згідно з частинами третьою, одинадцятою статті 97 Закону в разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків, а також у разі подання скарги неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, п’ятої, шостої статті 95, частини другої статті 96, частин третьої, одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Рибалка Євгена Опанасовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 19 жовтня 2015 року за № 21-30-14003, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Рибалку Є.О., Височанській селищній виборчій комісії Харківського району Харківської області, а також голові та секретарю вказаної виборчої комісії.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+