31.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 14 жовтня 2015 року № 439 |
+-------------------------------+

Про скасування постанов Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 103 та № 105

До Центральної виборчої комісії 14 жовтня 2015 року надійшла постанова Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 103 "Про вирішення питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації Політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу", якою відмовлено в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року, а повноваження представника цієї місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу вирішено вважати припиненими.

Того самого дня до Центральної виборчої комісії надійшла постанова Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 105 "Про звернення ПП "Юнісофт" від 12.10.2015 № 427", якою, зокрема, вирішено дозволити приватному підприємству "Юнісофт" розпочати друк виборчих бюлетенів з виборів депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року.

Розглянувши вказані постанови Харківської обласної виборчої комісії, Центральна виборча комісія встановила.

Харківською обласною виборчою комісією 1 жовтня 2015 року за результатами розгляду документів Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку цієї місцевої організації партії, прийнято постанову № 77, якою відмовлено в реєстрації зазначених кандидатів. На обґрунтування прийнятого рішення Харківською обласною виборчою комісією було вказано на подання документів для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 41 Закону, на порушення порядку висування кандидатів у депутати, а також невідповідність поданих документів вимогам статті 38 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Центральна виборча комісія 7 жовтня 2015 року прийняла постанову № 395 "Про заяву Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 жовтня 2015 року за № 21-34-10155", якою скасувала постанову Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 "Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року" та зобов’язала Харківську обласну виборчу комісію в строк до 8 жовтня 2015 року включно вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу відповідно до вимог Закону.

Харківська обласна виборча комісія 8 жовтня 2015 року прийняла постанову № 91 "Про вирішення питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу", якою Регіональній організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області відмовлено в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку цієї місцевої організації партії, а повноваження представника вказаної місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу вирішено вважати припиненими.

Постановою Центральної виборчої комісії від 9 жовтня 2015 року № 411 "Про дострокове припинення повноважень усього складу Харківської обласної виборчої комісії" скасовано постанову Харківської обласної виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року № 91, встановлено факт одноразового грубого порушення Харківською обласною виборчою комісією Конституції України та Закону, у зв’язку з чим достроково припинено повноваження усього складу Харківської обласної виборчої комісії, а також зобов’язано Харківську обласну виборчу комісію після сформування її нового складу до 13 жовтня 2015 року включно вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу відповідно до вимог Закону.

Харківська обласна виборча комісія 13 жовтня 2015 року прийняла рішення, яким відмовила в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, а повноваження представника вказаної місцевої організації політичної партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу вирішила вважати припиненими.

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія зазначає таке.

Частиною першою статті 38 Конституції України встановлено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно із частиною першою статі 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України (частина третя статті 19 Закону).

Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі встановлено статтею 41 Закону.

Так, частиною першою статті 41 Закону визначено, що кандидати в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38 Закону.

За змістом частини дев’ятої статті 41 Закону територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 38 Закону, приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати.

Частина перша статті 38 Закону містить перелік документів, які подаються до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів місцевих рад, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії.

Перелік підстав, за наявності яких територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, встановлено частиною першою статті 46 Закону.

Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови (частина друга статті 46 Закону).

Постанова Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77, прийнята за результатами розгляду документів, поданих 30 вересня 2015 року Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку цієї організації політичної партії, містила вичерпний перелік підстав, з яких виборча комісія відмовила в реєстрації відповідним кандидатам.

Центральна виборча комісія 7 жовтня 2015 року скасувала постанову Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 як незаконну та зобов’язала цю виборчу комісію вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області відповідно до вимог Закону.

Указане рішення Центральної виборчої комісії в порядку та строки, встановлені статтею 172 Кодексу адміністративного судочинства України, оскаржено не було.

Частиною першою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, що рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу, в тому числі відповідними виборчими комісіями нижчого рівня.

Частиною четвертою статті 19 Закону встановлено, що рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що встановлений частиною дев’ятою статті 41 Закону припинювальний строк для прийняття територіальною виборчою комісією рішення стосовно реєстрації кандидата не може бути застосований у разі скасування протиправного рішення територіальної виборчої комісії судом або Центральною виборчою комісією та у зв’язку із цим вчинення дій/прийняття рішення, спрямованих на поновлення порушених прав, на виконання рішення суду, що набрало законної сили, або рішення Центральної виборчої комісії.

Натомість Харківська обласна виборча комісія 8 жовтня 2015 року вдруге прийняла протизаконне рішення, яким повторно відмовила в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, а повноваження представника вказаної місцевої організації політичної партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу вирішила вважати припиненими.

Враховуючи законодавчо визначені повноваження Центральної виборчої комісії як державного колегіального органу, який забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, Комісія на своєму засіданні 9 жовтня 2015 року прийняла постанову № 411, якою, зокрема, скасувала постанову Харківської обласної виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року № 91 як таку, що суперечить Конституції України, Законам України "Про Центральну виборчу комісію" та "Про місцеві вибори", а також зобов’язала Харківську обласну виборчу комісію до 13 жовтня 2015 року включно вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу відповідно до вимог Закону.

У вказаному рішенні Центральна виборча комісія також зазначила, що згідно із частинами четвертою, п’ятою статті 61 Закону заява про реєстрацію представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії, підписана керівником місцевої організації партії і засвідчена печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня, та копія рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження кандидатури представника подаються до територіальної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Територіальна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, реєструє представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови в реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії, або втрати місцевою організацією партії статусу суб’єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

Таким чином, викладені приписи Закону мають імперативний характер щодо обов’язку територіальної виборчої комісії зареєструвати представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Припинення повноважень представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії є наслідком відмови в реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії, або втрати місцевою організацією партії статусу суб’єкта виборчого процесу та не потребує прийняття виборчою комісією з цього питання окремого рішення.

Натомість на порушення вимог Конституції України, Законів України "Про місцеві вибори" та "Про Центральну виборчу комісію" Харківська обласна виборча комісія прийняла постанову від 13 жовтня 2015 року № 103, якою відмовила в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області з тих самих підстав, що наведено в її рішеннях від 1 жовтня 2015 року № 77 та від 8 жовтня 2015 року № 91, а повноваження представника вказаної місцевої організації політичної партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу вдруге вирішила вважати припиненими.

Центральна виборча комісія зазначає, що постанова Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 103 порушує гарантоване статтею 38 Конституції України право громадян вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування, а також суперечить положенням Законів України "Про місцеві вибори" та "Про Центральну виборчу комісію".

Крім того, за змістом пункту 2 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" під час виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих округах, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 7 жовтня 2015 року № 391 (далі - Роз’яснення), друк виборчих бюлетенів за наявності в провадженні суду адміністративної справи щодо оскарження рішення територіальної виборчої комісії, зокрема, про відмову в реєстрації кандидатів у депутати обласної ради або в разі розгляду відповідного питання Центральною виборчою комісією, наслідком розгляду яких може стати необхідність поновлення порушеного виборчого права, внесення змін до тексту виборчого бюлетеня з відповідних місцевих виборів шляхом його доповнення відомостями про кандидата (кандидатів) та (або) місцеву організацію політичної партії, унеможливить без передруку виборчих бюлетенів виконання судового рішення, яке набрало законної сили, або рішення Центральної виборчої комісії, що призведе також до додаткових фінансових витрат, необхідних для організації підготовки та проведення відповідних місцевих виборів.

З огляду на вказане положення Роз’яснення друк виборчих бюлетенів для голосування у відповідних територіальних виборчих округах з виборів депутатів обласної ради за умови прийняття територіальною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати зазначеної ради, що суперечить законодавству України, та розгляду питання щодо скасування такого рішення Центральною виборчою комісією призведе до порушення виборчих прав громадян України та нецільового використання бюджетних коштів.

Проте Харківська обласна виборча комісія постановою від 13 жовтня 2015 року № 105 "Про звернення ПП "Юнісофт" від 12.10.2015 № 427", зокрема, вирішила дозволити приватному підприємству "Юнісофт" розпочати друк виборчих бюлетенів з виборів депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року, що свідчить про порушення цією комісією вимог законодавства України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів (пункт 1 частини першої статті 19 Закону).

Частиною дев’ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом. Територіальна виборча комісія вищого рівня, Центральна виборча комісія у такому випадку має право прийняти рішення по суті питання.

Крім того, згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

З огляду на викладене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 103 "Про вирішення питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації Політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу" як таку, що суперечить законодавству України.

Також Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 105 "Про звернення ПП "Юнісофт" від 12.10.2015 № 427" з метою недопущення порушення виборчих прав громадян України та нецільового використання бюджетних коштів.

Водночас Комісія вважає за необхідне з метою захисту виборчих прав суб’єктів виборчого процесу вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої, четвертої статті 19, пункту 5 частини першої статті 24, частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 5 статті 17, пунктами 1, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанови Харківської обласної виборчої комісії від 13 жовтня 2015 року № 103 "Про вирішення питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації Політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу" та № 105 "Про звернення ПП "Юнісофт" від 12.10.2015 № 427".

2. Зобов’язати заступника голови та секретаря Харківської обласної виборчої комісії забезпечити до 13 години 15 жовтня 2015 року доставку до Центральної виборчої комісії оригіналів поданих до цієї комісії Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області документів щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку цієї місцевої організації партії, на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

3. Звернути увагу Харківської обласної виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав суб’єктів виборчого процесу під час підготовки і проведення місцевих виборів.

4. Копію цієї постанови надіслати Харківській обласній виборчій комісії та приватному підприємству "Юнісофт".

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+