31.10.2015
+---+-------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
24.09.2015  № 2284
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.09.2015  № 374 |
+---+-------------------------------+

АКТ визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1)

+---------------------------+--------------------+
| Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг | В.Г. Логвіновський |
+---------------------------+--------------------+
+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
24.09.2015  № 2284
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.09.2015  № 374 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1240/27685 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення Акта визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1) (далі – Акт).

2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності ярої зернової сільськогосподарської культури.

3. Акт оформлюється в полі до нього заносяться всі отримані в результаті врегулювання дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

1. При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

1) у графі „Акт № ___” зазначається порядковий номер Акта.

Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика;

2) у графі „Дата визначення врожайності” повинна бути вписана дата визначення врожайності у форматі: дд.мм.рррр, де дд – число місяця цифрами, мм – місяць цифрами, рррр – рік цифрами;

3) у графі „Культура (назва)” вписується яра зернова сільськогосподарська культура, що страхується (має бути застрахована);

4) у графі „Загальна площа посіву застрахованої культури, га” зазначається загальна застрахована площа культури згідно з Договором;

5) у графі „Найменування страховика” зазначається повне найменування страховика;

6) у графі „№ Договору” проставляється номер Стандартного договору страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Договір) відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі порядку нумерації договорів, по яких проводиться визначення врожайності;

7) у графі „Найменування страхувальника” вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

8) у графі „Місцезнаходження, телефон/факс, е-mail:” вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі І Акта „Результати визначення врожайності”

1. У графі „№ поля” вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як ”б/н”, тобто без номера.

2. У графі „Площа поля, га” вказується площа поля (у гектарах).

3. У графі „Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS – супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84” вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах „N” та „E” зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля.

4. У графі „Площа зібраної ділянки, га” зазначається фактична площа ділянки поля, на якій проводилось комбайнування врожаю культури.

5. У графі „Обсяг зібраної продукції, ц” зазначається фактична маса зібраної продукції з проби.

6. У графі „Вологість зерна (%)” зазначається середній показник вологості, визначений для зерна ярої зернової сільськогосподарської культури з проби.

7. У графі „Втрата ваги по вологості в % (* дивитись довідкову таблицю по втраті ваги)” зазначається показник втрати ваги зерна по вологості взятий із довідкової таблиці по втраті ваги згідно з показником вологості зерна відповідно до графи 6 Акта.

8. У графі „Вага зібраного зерна, ц (гр. 5 ґ (1 – гр. 7/100)” зазначається показник врожайності згідно з результатами визначення врожайності культури відповідно до послідовності розрахунків, закладених у Акті.

9. У графі „Відсоток збитків від незастрахованих ризиків** (%)” зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці „** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків”.

10. У графі „Врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 8 / гр. 4 ґ (1 + гр. 9/100))” зазначається фактична врожайність, отримана шляхом поділу обсягу зібраного врожаю в центнерах на площу зібраної ділянки в гектарах з урахуванням збитків від незастрахованих ризиків.

11. У таблиці „** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків” виконавцем визначення врожайності (при наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 9 Акта. Цифри вказуються у відсотках. У разі ушкодження посівів застрахованої культури, де спостерігається дія незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур’яненості, ушкодження шкідниками, ураження хворобами) та застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності з основних ризиків. У даному випадку страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур’яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

ІV. Інформація, яка зазначається в розділі ІІ Акта „Коментарі виконавця визначення врожайності”

У розділі „Коментарі виконавця визначення врожайності” за потреби може бути наведено всі факти та інформацію про стан посівів і специфіку проведення контрольних обмолотів. Бажано вказувати вид техніки, що використовувався для збирання та транспортування врожаю, місце і спосіб зважування зібраної продукції. Також необхідно зазначати час, витрачений на визначення врожайності методом контрольного обмолоту (механізованого збирання) на застрахованих полях страхувальника, тощо.

+----------------------------+--------------------+
| Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими  установами
Нацкомфінпослуг | В.Г. Логвіновський |
+----------------------------+--------------------+
+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+