31.10.2015
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                            |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ                   |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                  15.09.2015  № 2200                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1190/27635 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 568

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 5 частини першої статті 36 Закону України „Про страхування”, підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 568 „Про затвердження Порядку засвідчення довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за № 568/17863 (із змінами).

3. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

+----------------+----------+
| Голова Комісії | І. Пашко |
+----------------+----------+
+---+-----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
15.09.2015  № 2200 |
+---+-----------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1190/27635 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію

1. Цей Порядок установлює процедуру засвідчення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, довідок, форма яких затверджена у додатках 1-3 до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за № 254/4475 (далі - Положення), для забезпечення розрахунків із нерезидентами за договорами страхування та перестрахування (у тому числі укладених за участю страхових та/або перестрахових брокерів), дія яких поширюється на іноземну територію (далі - Довідки).

2. Страховик-резидент, що має намір здійснити розрахунки для забезпечення виплат страхового відшкодування страхувальникам-нерезидентам - юридичним особам відповідно до укладених договорів страхування, дія яких поширюється на іноземну територію, подає до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом (складається в довільній формі) такі документи:

довідку щодо договорів страхування, укладених із страхувальниками-нерезидентами - юридичними особами, складену відповідно до додатка 1 до Положення, засвідчену відбитком печатки (за наявності), підписами керівника та головного бухгалтера страховика, та копію такої довідки;

засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом керівника страховика копію страхового акта (аварійного сертифіката) і документи, які підтверджують розмір завданих збитків та пов'язаних з ними витрат.

3. Страховик-резидент, постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів - нерезидентів або страхові (перестрахові) брокери - резиденти (далі - страхові брокери), що мають намір здійснити розрахунки за договором про перестрахування з перестрахувальником-нерезидентом, у тому числі укладеним за посередництвом страхового брокера, подають до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом (складається в довільній формі) такі документи:

довідку про перестрахове відшкодування (виплату) за договором про перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом, складену відповідно до додатка 2 до Положення, засвідчену відбитком печатки (за наявності), підписами керівника та головного бухгалтера страховика або керівника страхового брокера, та копію такої довідки;

копію вимоги (заяви) перестрахувальника-нерезидента про виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати), засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом керівника страховика або керівника страхового брокера;

засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом керівника страховика або керівника страхового брокера копію страхового акта (аварійного сертифіката) або інших документів, які за договором про перестрахування надаються для підтвердження настання страхового випадку та розміру завданих збитків (акт про збитки, понесені перестрахувальником-нерезидентом (бордеро/bordereau збитків)).

4. Страховик-резидент для покриття частини страхових резервів в іноземній валюті за договорами страхування життя в межах, встановлених законодавством України, якщо він несе відповідальність за своїми страховими зобов’язаннями в іноземній валюті, подає до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом (складається в довільній формі) такі документи:

довідку щодо договорів страхування життя, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов’язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті, складену відповідно до додатка 3 до Положення, засвідчену відбитком печатки (за наявності), підписами керівника, головного бухгалтера страховика та актуарія, та копію такої довідки;

перелік договорів страхування, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов’язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті (в довільній формі).

5. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг для засвідчення Довідок, які укладені іноземною мовою, крім російської, подаються з перекладом українською мовою, який засвідчується нотаріально.

6. Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дня надходження до Нацкомфінпослуг документів щодо засвідчення Довідок засвідчує їх або залишає Довідки без засвідчення, про що повідомляє страховика-резидента або страхового брокера.

7. У разі засвідчення Довідок Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дня надходження до Нацкомфінпослуг документів щодо засвідчення Довідок в письмовій формі повідомляє страховика-резидента або страхового брокера та повертає засвідчені Довідки та документи, що подавались для засвідчення таких Довідок (крім копій Довідок), з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Засвідчення Довідок відбувається шляхом проставляння відбитка печатки Нацкомфінпослуг.

8. Нацкомфінпослуг залишає без засвідчення Довідки з таких підстав:

документи щодо засвідчення Довідок подані не в повному обсязі;

дані, зазначені в Довідках, не відповідають даним, зазначеним у документах, що подавалися разом із Довідками;

Довідки складено не за формами, встановленими Положенням.

9. У разі залишення Довідок без засвідчення Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дня надходження до Нацкомфінпослуг документів щодо засвідчення Довідок в письмовій формі повідомляє страховика-резидента або страхового брокера із зазначенням підстав для залишення Довідок без засвідчення та повертає документи, що подавалися для їх засвідчення.

10. Після усунення причин, що були підставою для залишення Довідок без засвідчення, страховик-резидент або страховий брокер може повторно подати до Нацкомфінпослуг документи щодо засвідчення Довідок.

+------------------------+------------------+
| Директор департаменту
страхового регулювання
та нагляду | Ю. Христолюбська |
+------------------------+------------------+